Co je to SUSEN?

Projekt Udržitelná energetika (Sustainable Energy, SUSEN) byl schválen Evropskou komisí v prosinci 2011. Představuje posílení výzkumné infrastruktury v energetice České republiky a významný impuls k rozvoji týmů a znalostí v oblasti energetických technologií.

Projekt SUSEN představuje

 • novou výzvu pro jaderný výzkum ve Střední Evropě
 • posílení materiálně-technické základny výzkumu pro jadernou energetiku v České republice
 • podpůrný vědecko-výzkumný program pro novou generaci jaderných reaktorů
 • moderní vybavení a laboratoře
 • vývoj pokročilých technologií
 • nové příležitosti pro inentivní vědecké pracovníky a studenty

Cíle projektu SUSEN

Projekt SUSEN zahrnuje výstavbu výzkumné infrastruktury, která dlouhodobě zvýší vědecký, výzkumný a vývojový potenciál České republiky v oblasti aplikovaného výzkumu v energetice, převážně (ale neexkluzivně) jaderné. Prostřednictvím příjemce podpory, společnosti Centrum výzkumu Řež s.r.o., člena Skupiny ÚJV, nabídne řešení významných úloh spojených s rozvojem udržitelné jaderné energetiky a poskytne pro společnosti podnikající v oblasti aplikovaného výzkumu v energetice robustní a moderní výzkumnou infrastrukturu.

Základní programy projektu SUSEN

Projekt je postaven na čtyřech základních pilířích, které představují následující výzkumné programy členěné dále na výzkumné aktivity:

 1. Technologické experimentální okruhy (TEO)
 2. Strukturální a systémová diagnostika (SSD)
 3. Jaderný palivový cyklus (JPC)
 4. Materiálový výzkum (MAT)

Udržitelná energetika (SUSEN) – 2. fáze

Projekt „Udržitelná energetika (SUSEN) – 2. fáze“ je součástí projektu „Udržitelná energetika (SUSEN)“ z programu „Výzkum a vývoj pro inovace“ z programového období 1998 – 2013, navazuje na jeho první fázi realizovanou v letech 2012 – 2015. Jeho posláním je dokončit dodávky experimentálních technologických zařízení, které se nepodařilo dokončit v první fázi projektu „Udržitelná energetika“, a realizovat vědecko výzkumné práce vázané na tato experimentální technologická zařízení.

Aktuality

Plzeňská laboratoř NDT využije pro testování pulzní termografii

Plzeňská laboratoř NDT využije pro testování pulzní termografii

V plzeňské laboratoři nedestruktivního zkoušení zprovoznili termovizní inspekční systém, který pracu[...]
Manipulátor Valentin bude kontrolovat lopatky turbín

Manipulátor Valentin bude kontrolovat lopatky turbín

V plzeňských laboratořích nedestruktivního testování dokončili vývoj manipulátoru Valentin, který bu[...]
Jaderné technologie pro 21. století – Mezinárodní konference v Řeži

Jaderné technologie pro 21. století – Mezinárodní konference v Řeži

13. září 2017 proběhla v Konferenčním centru ÚJV v Husinci-Řeži jednodenní mezinárodní konference na[...]
Výstavba infrastruktury SUSEN ukončena, výzkum pokračuje!

Výstavba infrastruktury SUSEN ukončena, výzkum pokračuje!

Rozsáhlá výzkumná základna jaderných technologií v Řeži u Prahy a v Plzni je v provozu ● Slavnostníh[...]
VN zkušebna CVŘ získala akreditaci

VN zkušebna CVŘ získala akreditaci

Český institut pro akreditaci (ČIA) akreditoval podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 pracoviště vysokonap[...]