Co je to SUSEN?

Projekt Udržitelná energetika (Sustainable Energy, SUSEN) byl schválen Evropskou komisí v prosinci 2011. Představuje posílení výzkumné infrastruktury v energetice České republiky a významný impuls k rozvoji týmů a znalostí v oblasti energetických technologií.

Projekt SUSEN představuje

 • novou výzvu pro jaderný výzkum ve Střední Evropě
 • posílení materiálně-technické základny výzkumu pro jadernou energetiku v České republice
 • podpůrný vědecko-výzkumný program pro novou generaci jaderných reaktorů
 • moderní vybavení a laboratoře
 • vývoj pokročilých technologií
 • nové příležitosti pro inentivní vědecké pracovníky a studenty

Cíle projektu SUSEN

Projekt SUSEN zahrnuje výstavbu výzkumné infrastruktury, která dlouhodobě zvýší vědecký, výzkumný a vývojový potenciál České republiky v oblasti aplikovaného výzkumu v energetice, převážně (ale neexkluzivně) jaderné. Prostřednictvím příjemce podpory, společnosti Centrum výzkumu Řež s.r.o., člena Skupiny ÚJV, nabídne řešení významných úloh spojených s rozvojem udržitelné jaderné energetiky a poskytne pro společnosti podnikající v oblasti aplikovaného výzkumu v energetice robustní a moderní výzkumnou infrastrukturu.

Základní programy projektu SUSEN

Projekt je postaven na čtyřech základních pilířích, které představují následující výzkumné programy členěné dále na výzkumné aktivity:

 1. Technologické experimentální okruhy (TEO)
 2. Strukturální a systémová diagnostika (SSD)
 3. Jaderný palivový cyklus (JPC)
 4. Materiálový výzkum (MAT)

Udržitelná energetika (SUSEN) – 2. fáze

Projekt „Udržitelná energetika (SUSEN) – 2. fáze“ je součástí projektu „Udržitelná energetika (SUSEN)“ z programu „Výzkum a vývoj pro inovace“ z programového období 1998 – 2013, navazuje na jeho první fázi realizovanou v letech 2012 – 2015. Jeho posláním je dokončit dodávky experimentálních technologických zařízení, které se nepodařilo dokončit v první fázi projektu „Udržitelná energetika“, a realizovat vědecko výzkumné práce vázané na tato experimentální technologická zařízení.

Aktuality

Materiáloví odborníci CVŘ získali nejvyšší ocenění na setkání Nanobrücken 2018

Materiáloví odborníci CVŘ získali nejvyšší ocenění na setkání Nanobrücken 2018

Erlangensko-norimberská univerzita hostila 20. až 22. února 2018 špičkové světové odborníky zabývají[...]
Plzeňská laboratoř NDT využije pro testování pulzní termografii

Plzeňská laboratoř NDT využije pro testování pulzní termografii

V plzeňské laboratoři nedestruktivního zkoušení zprovoznili termovizní inspekční systém, který pracu[...]
Manipulátor Valentin bude kontrolovat lopatky turbín

Manipulátor Valentin bude kontrolovat lopatky turbín

V plzeňských laboratořích nedestruktivního testování dokončili vývoj manipulátoru Valentin, který bu[...]
Jaderné technologie pro 21. století – Mezinárodní konference v Řeži

Jaderné technologie pro 21. století – Mezinárodní konference v Řeži

13. září 2017 proběhla v Konferenčním centru ÚJV v Husinci-Řeži jednodenní mezinárodní konference na[...]
Výstavba infrastruktury SUSEN ukončena, výzkum pokračuje!

Výstavba infrastruktury SUSEN ukončena, výzkum pokračuje!

Rozsáhlá výzkumná základna jaderných technologií v Řeži u Prahy a v Plzni je v provozu ● Slavnostníh[...]