VŘ: Výsledky „SUSEN – generální dodávka staveb v Řeži“

Hodnotící komise pro veřejnou zakázku „SUSEN – generální dodávka staveb v Řeži“ dokončila posuzování a hodnocení nabídek. Z osmi podaných nabídek byla jako nejvhodnější vyhodnocena nabídka uchazeče Metrostav a.s. Nebudou-li proti rozhodnutí Centra výzkumu Řež o výběru nejvhodnější nabídky ostatními uchazeči podány námitky, bude smlouva o dílo podepsána v listopadu t.r.