Bienále Symposium on Fusion Technology (SOFT 2016) letos poprvé v ČR

Sympozium o technologiích pro jadernou fúzi SOFT 2016 se konalo ve dnech 5. až 9. září 2016 v Praze. SOFT 2016 vedle vědeckých prezentací a posterů zahrnoval také doprovodnou výstavu průmyslových firem a vědecko-výzkumných institucí – vše bylo věnováno nejnovějším poznatkům, výsledkům a plánům v oblasti technologií pro termojadernou fúzi. Konferenci navštívila řada hostů jednak z vědecké komunity, jednak z aplikační sféry. Stánek CVŘ, během celé doby trvání sympozia prezentoval na stánku své výzkumné aktivity a výsledky získané v rámci svých projektů. U stánku CVŘ byl zájem zejména o experimentální infrastrukturu, vybudovanou s využitím nebo v rámci projektu SUSEN, zaměřenou na dosavadní fúzní výzkum a také na její budoucí výzkumné využití v rámci projektu Výzkum pro SUSEN (R4S – především v oblasti Technologické okruhy a Materiálový výzkum). Během společných diskuzí s potenciálními zájemci se hovořilo o dosavadní i nastávající spolupráci (fi. NUVIA, fi. DEL, fi. STREICHER – Technologické okruhy), byly navázány i zcela nové kontakty (fi. BIBUS METALS – Materiálový výzkum) pro případnou další spolupráci v této problematice a to jak z ČR, tak i ze zahraničí. Zahraniční návštěvníci se zajímali zejména o možnosti případné budoucí spolupráce v projektech pro ITER . V posterové sekci i na stánku probíhaly odborné konzultace s experty CVŘ. Program sympozia rovněž obsahoval několik technologických exkurzí, v rámci kterých navštívila řada účastníků také pracoviště CVŘ v Řeži (36 účastníků) a Experimentální halu v Plzni (107 účastníků). Zde si prohlédli výzkumný reaktor LVR-15, nové horké komory a Centrum vysoce citlivých analytických přístrojů, resp. zařízení pro testování vysokým tepelným tokem HELCZA a maketu platformy TBM. Účastníci obou exkurzí se živě zajímali o možnosti využití naší unikátní výzkumné infrastruktury jak pro vlastní fúzní výzkum, tak i o výzkum orientovaný na IV. generaci jaderných reaktorů – zde se kromě již výše zmíněných oblastí TEO a MAT hovořilo o našich možnostech v oblastech programu R4S Jaderný palivový cyklus a především Systémová a strukturální diagnostika.