Aktuality R4S

Konference SUSEN 2020 – videozáznam prezentace, postery

Již pátý ročník mezinárodní vědecké konference SUSEN se letos poprvé uskutečnil on-line. Přenosu se celkem zúčastnilo 164 sledujících. Celý videozáznam konference, jednotlivé prezentace a postery najdete na stránkách SUSEN 2020.

Právě vyšlo nové číslo časopisu Jaderná energie / Jadrová energia

Přečtěte si nejnovější číslo časopisu Jaderná energie / Jadrová energia, jehož hlavním tématem je prodlužování životnosti jaderných elektráren. Časopis najdete on-line na stránce jadernaenergie.online

Konference SUSEN 2020

15. 10. 2020 proběhne již pátý ročník konference SUSEN 2020 pořádané Centrem výzkumu Řež, v jejímž rámci budou prezentovány výstupy projektu R4S (Research for SUSEN) a kterého se zúčastní čtyři zahraniční hosté. Konference proběhne online, formou webináře. Aktuální verzi programu

Dokončení základních testů experimentálního zařízení S-Allegro

V průběhu prvního pololetí roku 2020 bylo provedeno několik testů k získání dat z experimentálního zařízení S-Allegro a to jak pro primární a sekundární okruh, včetně jeho komponent, tak pro okruh odvodu zbytkového tepla (DHR). Naměřená data byla následně vyhodnocena

O výstupech R4S ve speciálním čísle časopisu Jaderná energie!

Speciální číslo JE vydané u příležitosti letošního ročníku Jaderných dnů na ZČU v Plzni a konference v Srní 2020 je detailně zaměřeno na výstupy projektu Research for SUSEN, realizovaného v Centru výzkumu Řež a na jaderné vzdělávání na ZČU v

Prezentace laboratoře studeného kelímku na meetingu projektu OECD/NEA ROSAU

Ve dnech 23. a 24.6. 2020 se konal meeting k projektu OECD/NEA ROSAU. Cílem projektu je snižování nejistot a mezer ve znalostech v oblasti těžkých havárií jaderných reaktorů. Vzhledem k vývoji situace šíření koronaviru v různých částech světa a značnému

Experti z CVŘ se podíleli na tvorbě nové knihovny jaderných dat

V posledním lednovém týdnu roku 2020 vydala Mezinárodní agentura pro atomovou energii ve Vídni novou knihovnu IRDFF-II (International Reactor Dosimetry and Fusion File). Nová knihovna bude sloužit pro hodnocení fluencí na nádobu reaktoru a díky ní bude možné odhadovat dávky

Konference SUSEN 2019

Vědecké konference SUSEN, která se konala ve středu 16. října na půdě Strojní fakulty ČVUT v Praze-Dejvicích, se zúčastnilo více než 70 účastníků. Tématem již čtvrtého ročníku konference byly moderní technologie pro akumulaci energie, v programu nechyběla ani posterová sekce,

CVŘ usiluje o začlenění do sítě analytických laboratoří MAAE

Ve čtvrtek 26. září 2019 se v Řeži sešli zástupci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Mezinárodní agentury pro atomovou energii, aby s našimi odborníky diskutovali nad českým národním programem pro podporu MAAE. Laboratoř prvkové a izotopové mikroanalýzy CVŘ vedená

Nejlepší poster na konferenci REMOO 2019 byl z CVŘ

Ocenění za nejlepší poster na mezinárodní energetické konferenci REMOO 2019, která se konala v Hong Kongu od 16. do 19. dubna 2019, získal Ondřej Libera z oddělení Materiálové a mechanické vlastnosti. Poster s názvem Nanoindentation testing of irradiated nuclear materials at Research