Aktuality R4S

CVŘ nabízí komplexní služby pro energetiku

2. ročník veletrhu Věda Výzkum Inovace proběhl na přelomu února a března letošního roku na brněnském výstavišti. Sešli se zde zástupci z oblasti vědy, akademického prostředí, významných průmyslových firem i státní správy, kteří tak vytvořili platformu pro propojení vědecko-výzkumné a

Mezinárodní konference „Využití technologií SUSEN pro vývoj Gen IV“ se konala v Řeži

24. listopadu se v CVŘ uskutečnila jednodenní mezinárodní konference s názvem „Využití  technologií SUSEN pro vývoj Gen IV“. Jaderné technologie čtvrté generace nabízejí potenciál pro lepší využití zdrojů jaderného paliva, zvýšení bezpečnostních limitů a minimalizaci radioaktivních odpadů a tím představují

International Conference: SUSEN for Gen IV Development

V horkých komorách SUSEN byly instalovány poslední dva stroje

V prvním říjnovém týdnu byla na pracovišti horkých komor instalována dvojice hydraulických trhacích strojů Instron. Soubor devíti velkých strojů bude v HK sloužit k výrobě zkušebních těles, jejich mechanickému a koroznímu testování a ke studiu mikrostruktury vysoce ozářených materiálů.

V Řeži pracujeme na reaktorech IV. generace

Významný krok na cestě k realizaci reaktorů IV. generace se uskutečnil v našich laboratořích. Sešli se zde odborníci a zástupci státních institucí z České republiky a USA, aby se seznámili s vyhodnocením experimentu zaměřeného na vývoj reaktorových systémů FHR (Fluoride-salt-cooled

Generální ředitel tokamaku ITER Bernard Bigot v ČT24

Podívejte se na záznam rozhovoru moderátora Daniela Stacha s generálním ředitelem tokamaku ITER Bernardem Bigotem, který byl natočen během mezinárodní konference SOFT 2016 pro speciální vysílání pořadu televize ČT24 Hyde Park Civilizace přímo u tokamaku Compass v Ústavu fyziky plazmatu

Bienále Symposium on Fusion Technology (SOFT 2016) letos poprvé v ČR

Sympozium o technologiích pro jadernou fúzi SOFT 2016 se konalo ve dnech 5. až 9. září 2016 v Praze. SOFT 2016 vedle vědeckých prezentací a posterů zahrnoval také doprovodnou výstavu průmyslových firem a vědecko-výzkumných institucí – vše bylo věnováno nejnovějším

Den firem pro fyziku 2016

Dne 26. 4. 2016 v prostorách vestibulu budovy Matematicko – Fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (MFF UK) v Tróji proběhl „Den firem pro fyziku.“ Den firem pro fyziku je pořádán v Tróji každoročně a umožňuje prezentaci firem, výzkumných center a ústavů

Udržitelnost projektu SUSEN podpořena

Centrum výzkumu Řež s.r.o. (CVŘ) získalo podporu udržitelnosti projektu SUSEN z programu NPU II. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 9. listopadu výsledky veřejné soutěže Národního programu udržitelnosti II (NPUII) o přidělení podpory vybraným velkým projektům budovaným ze strukturálních