Aktuality R4S

Plzeňská laboratoř NDT využije pro testování pulzní termografii

V plzeňské laboratoři nedestruktivního zkoušení zprovoznili termovizní inspekční systém, který pracuje na principu pulzní termografie – vyhodnocuje chování tělesa při přijímání tepelné energie ze záblesku a jeho opětovném sálání do okolního prostředí. Pulzní termografie je bezkontaktní testovací metoda, která je

Manipulátor Valentin bude kontrolovat lopatky turbín

V plzeňských laboratořích nedestruktivního testování dokončili vývoj manipulátoru Valentin, který bude hledat trhliny na listech lopatek nízkotlakých dílů parních turbín. Manipulátor využívá k měření flexibilní sondu vířivých proudů a zajišťuje stabilní přítlak sondy na povrch lopatky i při změnách její

Jaderné technologie pro 21. století – Mezinárodní konference v Řeži

13. září 2017 proběhla v Konferenčním centru ÚJV v Husinci-Řeži jednodenní mezinárodní konference na téma Jaderné technologie pro 21. století, kterou v rámci projektu R4S – Výzkum pro SUSEN uspořádalo Centrum výzkumu Řež (CVŘ). Po úvodních vystoupeních ředitele CVŘ Martina Ruščáka

CVŘ představí na světové konferenci WHTC v Praze vodíkovou smyčku projektu SUSEN

Praha bude 9. – 12. července 2017 hostit 7. ročník světové vodíkové konference WHTC, na které budou představeny nejnovější trendy v oblasti energetických systémů, vodíkové mobility a výzkumných pokroků. Kromě přednášek a posterových prezentací bude možné vidět vodíkové technologie i v praxi, vedle vodíkového

Metodika 3D skenování vyvinutá v projektu SUSEN uspěla v praxi

Různé metody hodnocení deformací potrubí způsobené vlivem tečení posoudili pracovníci společnosti ČEZ během inspekce vysokotlakého parovodu v elektrárně Trmice. V konkurenci šesti posuzovaných metod se jako nejpřesnější ukázala metoda 3D skenování použitá našimi pracovníky, která jako jediná poskytla relevantní data

Zakoupen unikátní gama spektrometr

Na pracoviště Radiochemie II v objektu 254 byl v rámci projektu SUSEN pořízen přenosný polovodičový gama spektrometr. V přístroji je použit unikátní CZT (Cd, Zn, Te) detektor, který se vyznačuje výborným rozlišením měřeného spektra, bez nutnosti používat kryogenické chlazení. Jedná se o jediné

Den firem pro fyziku 2017

Dne 25. 4. 2016 proběhlo v prostorách vestibulu budovy Matematicko – Fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (MFF UK) v Tróji pravidelné dubnové setkání firem a výzkumných ústavů se studenty a absolventy fyzikálních oborů. Den firem pro fyziku v Tróji umožňuje prezentaci

Na LOCA byla dosažena teplota 300C

Dodavateli technologie LOCA se poprvé podařilo dosáhnout teploty 300C v nádobě malé LOCA. Tato teplota je jedním z důležitých parametrů zařízení. Umožní nám totiž testovat komponenty pro reaktory IV generace. I nadále pokračují práce na dokončení technologie a budou probíhat

Vývoj metodiky pro inspekce jaderného paliva pokračuje v rámci projektu CORD

V rámci projektu R4S (Výzkum pro SUSEN) byla v minulém roce v CVŘ vyvinuta nová metodika pro hodnocení geometrie palivových souborů používaných v jaderných elektrárnách. Výzkumný tým zabývající se inspekcemi jaderného paliva sestavil pro tyto účely experimentální zařízení, které umožňuje

CVŘ nabízí komplexní služby pro energetiku

2. ročník veletrhu Věda Výzkum Inovace proběhl na přelomu února a března letošního roku na brněnském výstavišti. Sešli se zde zástupci z oblasti vědy, akademického prostředí, významných průmyslových firem i státní správy, kteří tak vytvořili platformu pro propojení vědecko-výzkumné a