Aktuality R4S

Materiáloví odborníci CVŘ získali nejvyšší ocenění na setkání Nanobrücken 2018

Erlangensko-norimberská univerzita hostila 20. až 22. února 2018 špičkové světové odborníky zabývající se testováním materiálů metodou nanoindentace. Pracovníci skupiny Materiálové struktury Centra výzkumu Řež během konference Nanobrücken 2018: „Nanomechanické testování“ prezentovali výsledky výzkumu ozářených konstrukčních materiálů jaderných reaktorů současných generací

Plzeňská laboratoř NDT využije pro testování pulzní termografii

V plzeňské laboratoři nedestruktivního zkoušení zprovoznili termovizní inspekční systém, který pracuje na principu pulzní termografie – vyhodnocuje chování tělesa při přijímání tepelné energie ze záblesku a jeho opětovném sálání do okolního prostředí. Pulzní termografie je bezkontaktní testovací metoda, která je

Manipulátor Valentin bude kontrolovat lopatky turbín

V plzeňských laboratořích nedestruktivního testování dokončili vývoj manipulátoru Valentin, který bude hledat trhliny na listech lopatek nízkotlakých dílů parních turbín. Manipulátor využívá k měření flexibilní sondu vířivých proudů a zajišťuje stabilní přítlak sondy na povrch lopatky i při změnách její

Jaderné technologie pro 21. století – Mezinárodní konference v Řeži

13. září 2017 proběhla v Konferenčním centru ÚJV v Husinci-Řeži jednodenní mezinárodní konference na téma Jaderné technologie pro 21. století, kterou v rámci projektu R4S – Výzkum pro SUSEN uspořádalo Centrum výzkumu Řež (CVŘ). Po úvodních vystoupeních ředitele CVŘ Martina Ruščáka

CVŘ představí na světové konferenci WHTC v Praze vodíkovou smyčku projektu SUSEN

Praha bude 9. – 12. července 2017 hostit 7. ročník světové vodíkové konference WHTC, na které budou představeny nejnovější trendy v oblasti energetických systémů, vodíkové mobility a výzkumných pokroků. Kromě přednášek a posterových prezentací bude možné vidět vodíkové technologie i v praxi, vedle vodíkového

Metodika 3D skenování vyvinutá v projektu SUSEN uspěla v praxi

Různé metody hodnocení deformací potrubí způsobené vlivem tečení posoudili pracovníci společnosti ČEZ během inspekce vysokotlakého parovodu v elektrárně Trmice. V konkurenci šesti posuzovaných metod se jako nejpřesnější ukázala metoda 3D skenování použitá našimi pracovníky, která jako jediná poskytla relevantní data

Zakoupen unikátní gama spektrometr

Na pracoviště Radiochemie II v objektu 254 byl v rámci projektu SUSEN pořízen přenosný polovodičový gama spektrometr. V přístroji je použit unikátní CZT (Cd, Zn, Te) detektor, který se vyznačuje výborným rozlišením měřeného spektra, bez nutnosti používat kryogenické chlazení. Jedná se o jediné

Den firem pro fyziku 2017

Dne 25. 4. 2016 proběhlo v prostorách vestibulu budovy Matematicko – Fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (MFF UK) v Tróji pravidelné dubnové setkání firem a výzkumných ústavů se studenty a absolventy fyzikálních oborů. Den firem pro fyziku v Tróji umožňuje prezentaci

Na LOCA byla dosažena teplota 300C

Dodavateli technologie LOCA se poprvé podařilo dosáhnout teploty 300C v nádobě malé LOCA. Tato teplota je jedním z důležitých parametrů zařízení. Umožní nám totiž testovat komponenty pro reaktory IV generace. I nadále pokračují práce na dokončení technologie a budou probíhat

Vývoj metodiky pro inspekce jaderného paliva pokračuje v rámci projektu CORD

V rámci projektu R4S (Výzkum pro SUSEN) byla v minulém roce v CVŘ vyvinuta nová metodika pro hodnocení geometrie palivových souborů používaných v jaderných elektrárnách. Výzkumný tým zabývající se inspekcemi jaderného paliva sestavil pro tyto účely experimentální zařízení, které umožňuje