Aktuality

Mladí inženýři navštívili plzeňské pracoviště CVŘ

Děti z kroužku Mladí inženýři z plzeňského Střediska volného času RADOVÁNEK si ve čtvrtek 25. července prohlédly laboratoře nedestruktivního zkoušení na Borských polích. Z vybavení laboratoří vzbuzovaly největší zájem NDT přístroje, které děti znaly třeba z lékařského prostředí – doslova na vlastní kůži si mohly vyzkoušet, jak

ČNS ocenila Jana Uhlíře

Náš kolega Jan Uhlíř obdržel čestné uznání České nukleární společnosti za mimořádný přínos pro rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti jaderného výzkumu a vývoje – za rozvoj česko-americké spolupráce v této oblasti, za svou aktivní práci v rámci mezinárodních struktur (např.

Nejlepší poster na konferenci REMOO 2019 byl z CVŘ

Ocenění za nejlepší poster na mezinárodní energetické konferenci REMOO 2019, která se konala v Hong Kongu od 16. do 19. dubna 2019, získal Ondřej Libera z oddělení Materiálové a mechanické vlastnosti. Poster s názvem Nanoindentation testing of irradiated nuclear materials at Research

Premiér Babiš navštívil pracoviště Horkých komor SUSEN

Předseda vláda České republiky Andrej Babiš navštívil v pátek 5. dubna společně s ředitelem odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace při Úřadu vlády Janem Markem, s místopředsedou rady Karlem Havlíčkem a vládním zmocněncem pro jadernou energetiku Jaroslavem Mílem areál ÚJV v

Zástupci Mezinárodního fóra Generace IV systému GFR v Řeži

Ve dnech 28.2. a 1.3. 2019 proběhl v Řeži mezinárodní mítink zástupců GIF GFR (plynem chlazený rychlý reaktor). Kromě návrhu plánu výzkumu systému GFR do roku 2026 byl projednán pokrok v projektu ALLEGRO a probíhající výzkumné aktivity v členských zemích

Konference SUSEN 2018

Dne 18.10.2018 byla v prostorách ČVUT strojírenské fakulty uspořádaná v pořadí již 3. mezinárodní vědecká konference, pod záštitou projektu Výzkum pro SUSEN – R4S, na téma: „SUSEN 2018 – Pokročilé technologie reaktorů IV. Generace“. Na konferenci vystoupili dva zahraniční účastníci se svými

Den otevřených dveří 2018

V rámci Týdne vědy – tradiční akce pořádané Akademií věd ČR – můžete mimo jiného navštívit pracoviště našich výzkumných reaktorů. Více informací najdete na registrační stránce akce ZDE.

Spolupráce CVŘ s vysokými školami v praxi

Studenti vysokých škol mají v CVŘ možnost zapojit se do vědecké a výzkumné činnosti, rozšířit si tak teoretické znalosti získané studiem a ověřit si je v praxi. Základem spolupráce je například realizace diplomových či doktorandských prací a účast studentů na projektech realizovaných

Zástupci V4G4 si prohlédli heliovou smyčku v Plzni

V rámci pravidelného mítinku zástupců „V4G4 Centre of Excellence“, představilo CVŘ v Plzni jedno ze svých klíčových zařízení – heliovou smyčku S-Allegro. Toto zařízení má za úkol modelově prověřit základní charakteristiky uchladitelnosti vysokoteplotního rychlého reaktoru chlazeného heliem (GFR) v havarijních podmínkách a podpořit tak

Návštěva zástupců Mitsubishi Heavy Industries

Centrum výzkumu Řež navštívili zástupci důležitého průmyslového partnera Mitsubishi Heavy Industries (MHI). Důvodem návštěvy je technické jednání ke klíčovému projektu pro MHI v laboratoři Studeného kelímku, která je součástí oddělení Jaderného palivového cyklu. Spolupráce s MHI je pro nás velice významná ve vztahu