Aktuality

Metodika 3D skenování vyvinutá v projektu SUSEN uspěla v praxi

Různé metody hodnocení deformací potrubí způsobené vlivem tečení posoudili pracovníci společnosti ČEZ během inspekce vysokotlakého parovodu v elektrárně Trmice. V konkurenci šesti posuzovaných metod se jako nejpřesnější ukázala metoda 3D skenování použitá našimi pracovníky, která jako jediná poskytla relevantní data

Zakoupen unikátní gama spektrometr

Na pracoviště Radiochemie II v objektu 254 byl v rámci projektu SUSEN pořízen přenosný polovodičový gama spektrometr. V přístroji je použit unikátní CZT (Cd, Zn, Te) detektor, který se vyznačuje výborným rozlišením měřeného spektra, bez nutnosti používat kryogenické chlazení. Jedná se o jediné

Den firem pro fyziku 2017

Dne 25. 4. 2016 proběhlo v prostorách vestibulu budovy Matematicko – Fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (MFF UK) v Tróji pravidelné dubnové setkání firem a výzkumných ústavů se studenty a absolventy fyzikálních oborů. Den firem pro fyziku v Tróji umožňuje prezentaci

Na LOCA byla dosažena teplota 300C

Dodavateli technologie LOCA se poprvé podařilo dosáhnout teploty 300C v nádobě malé LOCA. Tato teplota je jedním z důležitých parametrů zařízení. Umožní nám totiž testovat komponenty pro reaktory IV generace. I nadále pokračují práce na dokončení technologie a budou probíhat

Úspěšný test unikátního skeneru SPECT

Odborníci společnosti CVŘ vyvinuli v rámci výzkumné aktivity MMV (Materiálové a mechanické vlastnosti) unikátní zařízení SPECT, které umožňuje 3D pohled do nitra malých radioaktivních vzorků o průměru v řádu jednotek až desítek mm. Zařízení dokáže detekovat oblasti zvýšené aktivity uvnitř vzorku, či

Vývoj metodiky pro inspekce jaderného paliva pokračuje v rámci projektu CORD

V rámci projektu R4S (Výzkum pro SUSEN) byla v minulém roce v CVŘ vyvinuta nová metodika pro hodnocení geometrie palivových souborů používaných v jaderných elektrárnách. Výzkumný tým zabývající se inspekcemi jaderného paliva sestavil pro tyto účely experimentální zařízení, které umožňuje

CVŘ nabízí komplexní služby pro energetiku

2. ročník veletrhu Věda Výzkum Inovace proběhl na přelomu února a března letošního roku na brněnském výstavišti. Sešli se zde zástupci z oblasti vědy, akademického prostředí, významných průmyslových firem i státní správy, kteří tak vytvořili platformu pro propojení vědecko-výzkumné a

Nový kobaltový zářič pro Gama ozařovnu SUSEN

6. února 2017 byl do Gama ozařovny budované v rámci projektu SUSEN zavezen nový kobaltový zářič. Gama ozařovna je součástí komplexu zařízení simulujících podmínky, které by například nastaly v případě těžké havárie jaderné elektrárny – dalšími zařízeními jsou vysokonapěťová zkušebna

Projekt SUSEN a český technologický výzkum

Přečtěte si článek ředitele Centra výzkumu Řež s.r.o. Martina Ruščáka publikovaný v posledním čísle časopisu Bezpečnost jaderné energie o tom, jak projekt SUSEN spoluvytváří a naplňuje příležitosti pro český technologický výzkum. Článek je ke stažení ve formátu pdf zde.

Mezinárodní konference „Využití technologií SUSEN pro vývoj Gen IV“ se konala v Řeži

24. listopadu se v CVŘ uskutečnila jednodenní mezinárodní konference s názvem „Využití  technologií SUSEN pro vývoj Gen IV“. Jaderné technologie čtvrté generace nabízejí potenciál pro lepší využití zdrojů jaderného paliva, zvýšení bezpečnostních limitů a minimalizaci radioaktivních odpadů a tím představují