Aktuality

Manipulátor Valentin bude kontrolovat lopatky turbín

V plzeňských laboratořích nedestruktivního testování dokončili vývoj manipulátoru Valentin, který bude hledat trhliny na listech lopatek nízkotlakých dílů parních turbín. Manipulátor využívá k měření flexibilní sondu vířivých proudů a zajišťuje stabilní přítlak sondy na povrch lopatky i při změnách její

Jaderné technologie pro 21. století – Mezinárodní konference v Řeži

13. září 2017 proběhla v Konferenčním centru ÚJV v Husinci-Řeži jednodenní mezinárodní konference na téma Jaderné technologie pro 21. století, kterou v rámci projektu R4S – Výzkum pro SUSEN uspořádalo Centrum výzkumu Řež (CVŘ). Po úvodních vystoupeních ředitele CVŘ Martina Ruščáka

Výstavba infrastruktury SUSEN ukončena, výzkum pokračuje!

Rozsáhlá výzkumná základna jaderných technologií v Řeži u Prahy a v Plzni je v provozu ● Slavnostního zahájení se účastnili Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Erich Unterwurzacher, za Evropskou komisi, ředitel odboru administrace EU operačních programů MŠMT Jakub Uchytil, Dana

VN zkušebna CVŘ získala akreditaci

Český institut pro akreditaci (ČIA) akreditoval podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 pracoviště vysokonapěťové zkušebny CVŘ, která byla vybudovaná v rámci projektu SUSEN. Vysokonapěťová zkušebna slouží k provádění zkoušek především na elektrických kabelech. Součástí vybavení laboratoře je i bazén s možností ohřevu

Centrum výzkumu Řež: Výstavba velké výzkumné infrastruktury SUSEN dokončena

LOCA – úspěšné komplexní zkoušky

Dne 22. června 2016 bylo úspěšně dokončeno komplexní vyzkoušení experimentálního zařízení LOCA (Loss Of Coolant Accident) budovaného v rámci programu Strukturální a systémová diagnostika projektu SUSEN. Proběhly tlakové zkoušky nádob, přehříváku páry a parního potrubí, byly vyzkoušeny horkovzdušné smyčky a

CVŘ představí na světové konferenci WHTC v Praze vodíkovou smyčku projektu SUSEN

Praha bude 9. – 12. července 2017 hostit 7. ročník světové vodíkové konference WHTC, na které budou představeny nejnovější trendy v oblasti energetických systémů, vodíkové mobility a výzkumných pokroků. Kromě přednášek a posterových prezentací bude možné vidět vodíkové technologie i v praxi, vedle vodíkového

Centrum SUSEN bude šancí pro český průmysl i budoucností pro mladé výzkumníky

Přečtěte si rozhovor ředitele a hlavního manažera projektu Udržitelná energetika – SUSEN Jiřího Richtera na stránkách časopisu All for Power. Ke stažení ZDE.

Metodika 3D skenování vyvinutá v projektu SUSEN uspěla v praxi

Různé metody hodnocení deformací potrubí způsobené vlivem tečení posoudili pracovníci společnosti ČEZ během inspekce vysokotlakého parovodu v elektrárně Trmice. V konkurenci šesti posuzovaných metod se jako nejpřesnější ukázala metoda 3D skenování použitá našimi pracovníky, která jako jediná poskytla relevantní data

Zakoupen unikátní gama spektrometr

Na pracoviště Radiochemie II v objektu 254 byl v rámci projektu SUSEN pořízen přenosný polovodičový gama spektrometr. V přístroji je použit unikátní CZT (Cd, Zn, Te) detektor, který se vyznačuje výborným rozlišením měřeného spektra, bez nutnosti používat kryogenické chlazení. Jedná se o jediné