Uncategorized

O výstupech R4S ve speciálním čísle časopisu Jaderná energie!

Speciální číslo JE vydané u příležitosti letošního ročníku Jaderných dnů na ZČU v Plzni a konference v Srní 2020 je detailně zaměřeno na výstupy projektu Research for SUSEN, realizovaného v Centru výzkumu Řež a na jaderné vzdělávání na ZČU v

Prezentace laboratoře studeného kelímku na meetingu projektu OECD/NEA ROSAU

Ve dnech 23. a 24.6. 2020 se konal meeting k projektu OECD/NEA ROSAU. Cílem projektu je snižování nejistot a mezer ve znalostech v oblasti těžkých havárií jaderných reaktorů. Vzhledem k vývoji situace šíření koronaviru v různých částech světa a značnému

Experti z CVŘ se podíleli na tvorbě nové knihovny jaderných dat

V posledním lednovém týdnu roku 2020 vydala Mezinárodní agentura pro atomovou energii ve Vídni novou knihovnu IRDFF-II (International Reactor Dosimetry and Fusion File). Nová knihovna bude sloužit pro hodnocení fluencí na nádobu reaktoru a díky ní bude možné odhadovat dávky

Den otevřených dveří 2019

V sobotu 16. listopadu proběhl v areálu ÚJV Řež Den otevřených dveří, pořádaný v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd České republiky. Akce se zúčastnilo 180 návštěvníků, kteří si měli možnost prohlédnout různá pracoviště organizací, působících v našem „jaderném“ údolí.

Konference SUSEN 2019

Vědecké konference SUSEN, která se konala ve středu 16. října na půdě Strojní fakulty ČVUT v Praze-Dejvicích, se zúčastnilo více než 70 účastníků. Tématem již čtvrtého ročníku konference byly moderní technologie pro akumulaci energie, v programu nechyběla ani posterová sekce,

CVŘ usiluje o začlenění do sítě analytických laboratoří MAAE

Ve čtvrtek 26. září 2019 se v Řeži sešli zástupci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Mezinárodní agentury pro atomovou energii, aby s našimi odborníky diskutovali nad českým národním programem pro podporu MAAE. Laboratoř prvkové a izotopové mikroanalýzy CVŘ vedená

Mladí inženýři navštívili plzeňské pracoviště CVŘ

Děti z kroužku Mladí inženýři z plzeňského Střediska volného času RADOVÁNEK si ve čtvrtek 25. července prohlédly laboratoře nedestruktivního zkoušení na Borských polích. Z vybavení laboratoří vzbuzovaly největší zájem NDT přístroje, které děti znaly třeba z lékařského prostředí – doslova na vlastní kůži si mohly vyzkoušet, jak

ČNS ocenila Jana Uhlíře

Náš kolega Jan Uhlíř obdržel čestné uznání České nukleární společnosti za mimořádný přínos pro rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti jaderného výzkumu a vývoje – za rozvoj česko-americké spolupráce v této oblasti, za svou aktivní práci v rámci mezinárodních struktur (např.

Nejlepší poster na konferenci REMOO 2019 byl z CVŘ

Ocenění za nejlepší poster na mezinárodní energetické konferenci REMOO 2019, která se konala v Hong Kongu od 16. do 19. dubna 2019, získal Ondřej Libera z oddělení Materiálové a mechanické vlastnosti. Poster s názvem Nanoindentation testing of irradiated nuclear materials at Research

Premiér Babiš navštívil pracoviště Horkých komor SUSEN

Předseda vláda České republiky Andrej Babiš navštívil v pátek 5. dubna společně s ředitelem odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace při Úřadu vlády Janem Markem, s místopředsedou rady Karlem Havlíčkem a vládním zmocněncem pro jadernou energetiku Jaroslavem Mílem areál ÚJV v