Uncategorized

Mladí inženýři navštívili plzeňské pracoviště CVŘ

Děti z kroužku Mladí inženýři z plzeňského Střediska volného času RADOVÁNEK si ve čtvrtek 25. července prohlédly laboratoře nedestruktivního zkoušení na Borských polích. Z vybavení laboratoří vzbuzovaly největší zájem NDT přístroje, které děti znaly třeba z lékařského prostředí – doslova na vlastní kůži si mohly vyzkoušet, jak

ČNS ocenila Jana Uhlíře

Náš kolega Jan Uhlíř obdržel čestné uznání České nukleární společnosti za mimořádný přínos pro rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti jaderného výzkumu a vývoje – za rozvoj česko-americké spolupráce v této oblasti, za svou aktivní práci v rámci mezinárodních struktur (např.

Nejlepší poster na konferenci REMOO 2019 byl z CVŘ

Ocenění za nejlepší poster na mezinárodní energetické konferenci REMOO 2019, která se konala v Hong Kongu od 16. do 19. dubna 2019, získal Ondřej Libera z oddělení Materiálové a mechanické vlastnosti. Poster s názvem Nanoindentation testing of irradiated nuclear materials at Research

Premiér Babiš navštívil pracoviště Horkých komor SUSEN

Předseda vláda České republiky Andrej Babiš navštívil v pátek 5. dubna společně s ředitelem odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace při Úřadu vlády Janem Markem, s místopředsedou rady Karlem Havlíčkem a vládním zmocněncem pro jadernou energetiku Jaroslavem Mílem areál ÚJV v