ČNS ocenila Jana Uhlíře

Náš kolega Jan Uhlíř obdržel čestné uznání České nukleární společnosti za mimořádný přínos pro rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti jaderného výzkumu a vývoje – za rozvoj česko-americké spolupráce v této oblasti, za svou aktivní práci v rámci mezinárodních struktur (např. Generation IV International Forum) a v neposlední řadě i za reprezentaci ČNS v High Scientific Council Evropské nukleární společnosti.

Česká nukleární společnost oceňuje, že doktor Uhlíř mimořádně přispívá k rozvoji mezinárodní spolupráce a velmi si vážíme toho, že máme mezi svými členy světově uznávaného odborníka, který šíří dobré jméno českého jaderného výzkumu ve světě“ uvedl při předávání čestného uznání během konference České nukleární společnosti 20. června 2019 v Praze prezident ČNS Daneš Burket.