Den firem pro fyziku 2017

Dne 25. 4. 2016 proběhlo v prostorách vestibulu budovy Matematicko – Fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (MFF UK) v Tróji pravidelné dubnové setkání firem a výzkumných ústavů se studenty a absolventy fyzikálních oborů. Den firem pro fyziku v Tróji umožňuje prezentaci firem, výzkumných center a ústavů působících v oblasti aplikovaného výzkumu a fyzikálního výzkumu. Je navštěvován studenty nejen z MFF UK, ale i z fakulty Jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) a fakulty elektrotechnické při ČVUT.

Celého Dne firem pro fyziku se zúčastnilo 12 firem a 3 ústavy Akademie věd. U stánku se zájemci z řad studentů mohli dozvědět bližší podrobnosti o zaměření firmy, o realizovaných zakázkách a o případných možnostech spolupráce. Cílem akce bylo zvýšit povědomí studentů z oblasti jaderných věd a dalších přírodních a technických oborů o CV Řež jak v roli dodavatele, tak potenciálního zaměstnavatele.

Zástupci centra CvŘež mimo prezentaci činnosti společnosti, taktéž seznamovali studenty s nejvýznamnějšími projekty, jako jsou projekt SUSEN a na něj navázaný projekt Výzkum pro SUSEN (R4S). Součástí představení společnosti byla taktéž vizuální prezentace, kde byly návštěvníkům a případným zájemcům představeny jednotlivé témata výzkumu a vývoje spojené s projektem SUSEN, respektive R4S. Návštěvníkům a případným zájemcům byly dále nabídnuty dny otevřených dveří v CVŘež, studijní stáže, kurzy, možnost účasti na vědeckých seminářích, byla probírána možná témata pro studentské práce a v neposlední řadě byla představena a nabídnuta možnost Open access.  Prezentace společnosti CvŘež z tohoto dne je po celý rok volně dostupná na webových stránkách pořadatele, kterým je Career Market MEDICOMP s.r.o. Prezentaci lze nalézt na stránkách ZDE.