Dokončení základních testů experimentálního zařízení S-Allegro

V průběhu prvního pololetí roku 2020 bylo provedeno několik testů k získání dat z experimentálního zařízení S-Allegro a to jak pro primární a sekundární okruh, včetně jeho komponent, tak pro okruh odvodu zbytkového tepla (DHR). Naměřená data byla následně vyhodnocena a předána pro další použití, například k sestavení výpočetních modelů. Tímto byl splněn Výsledek 17: Ověření funkčnosti komponent VHTR/GFR k odvodu tepla projektu R4S.

Testy též ukázaly na možnosti optimalizace jednotlivých komponent systému a případné problémy těsnění héliem chlazených reaktorů s koaxiálním potrubím. Více je možné se dočíst ve výzkumných zprávách pro projekty MPO Trio a TACR Inovmat.
Vyhodnocení jsou také průběžně publikována při konferencích a v odborných časopisech. Příkladem jsou konference HTR2020 – Thermal hydraulic experiments at the S-Allegro large-scale experimental facility a Conference SUSEN 2020 – Coaxial and cross valves prototypes for gas cooled fast reactor.