Horké komory: Biologické stínění otestováno

Od 23.11.2015 do 27.11.2015 probíhala na objektu Radiochemie II defektoskopická zkouška stínění nového komplexu horkých komor projektu SUSEN.

Výsledek testu byl velmi příznívý a operátoři pracoviště se mouhou těšit z velmi nízkých dávkových příkonů v operátorovně pracoviště – dosahovaly v průměru pouze úrovně dvojnásobku přírodního pozadí. Získané informace o kvalitě stínících účinků budou použity pro žádost o povolení k provozu.

Test potvrdil kvalitně odvedenou práci firmy Chemcomex Praha a.s., která byla dodavatelem stínění.

Uspěch testu je další nutný krok ke zprovoznění pracoviště, které by mělo být schopno bezpečně pracovat s radioaktivním materiálem koncem přístího roku 2016.