Jaderné technologie pro 21. století – Mezinárodní konference v Řeži

13. září 2017 proběhla v Konferenčním centru ÚJV v Husinci-Řeži jednodenní mezinárodní konference na téma Jaderné technologie pro 21. století, kterou v rámci projektu R4S – Výzkum pro SUSEN uspořádalo Centrum výzkumu Řež (CVŘ).

Po úvodních vystoupeních ředitele CVŘ Martina Ruščáka a generálního ředitele ÚJV Řež Karla Křížka následovaly prezentace zahraničních hostů: Marie Bettiové (JRC), Daniela Iracana (NEA-OECD), Satu Helinenové (VTT), Gillese Bignana (CEA), Petera Líšky (VÚJE) a vědeckého ředitele CVŘ Vincenza Romanella.

V následující diskuzi, při debatě o hlavních problémech rozvoje jaderné energetiky, proběhla zajímavá výměna názorů.

Konferenci uzavřela posterová sekce, kde CVŘ prezentovalo hlavní vědecké výstupy projektu R4S a také možnosti vybudované výzkumné infrastruktury.

 

Materiály ke stažení: – PREZENTACE a/nebo POSTERY.

Sborník z konference 2017