Komerční služby

Komerční služby

Výzkumnou infrastrukturu, moderní technologie a odborné znalosti specialistů jednotlivých pracovišť považujeme za výhodu, která by měla pomoci nejen organizacím v V&V, ale také komerčním subjektům při vývoji inovativních produktů a služeb a jejich uvádění na trh.
Nabízíme služby jednotlivých pracovišť pro specifické komerční zakázky příslušného zaměření.

NDT LAB Plzeň


Laboratoř nabízí komplexní řešení technických problémů provozů a struktur využívajících kovové materiály a betony. Mezi služby v oblasti NDT patří kontroly kovových materiálů, betonových konstrukcí a jaderného paliva s možností mechanizace měření a zavádění systému řízení a sběru dat…
Informace o pracovišti naleznete na webu www.cvrez.cz