Konference k zahájení Velkého projektu „Udržitelná energetika“

Dne 4. 4. 2012 proběhla v Konferenčním centru Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. konference k zahájení Velkého projektu ″Udržitelná energetika″ (Sustainable Energy – SUSEN). Cílem konference bylo:

  • seznámit širší technickou a akademickou veřejnost s technickým obsahem projektu SUSEN
  • ozřejmit možnosti a podmínky spolupráce externích organizací a vysokých škol na tomto projektu
  • informovat účastníky konference o základních strategických cílech nositele projektu – Centra výzkumu Řež s.r.o. – v oblasti energetického výzkumu.

Základní informace o projektu SUSEN a strategických cílech CVŘ přednesl ředitel CVŘ Ing. Martin Ruščák, CSc., MBA. Obohacením konference bylo vystoupení pozvaných hostů, jmenovitě:

Ing. Jan Kříž ředitel odboru řízení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, MŠMT
Ing. František Pazdera, CSc. náměstek ministra MPO
Ing. Aleš John, MBA, generální ředitel ÚJV Řež a.s.
Prof. Ing. Miroslav Šimadl, CSc., prorektor Západočeské univerzity Plzeň

Detailní informace o přípravě a způsobu realizace projektu SUSEN přednesl manažer projektu Ing. Jiří Richter. O základním vybavení a věcném zaměření výzkumu v rámci projektuu SUSEN informoval vědecký ředitel CVŘ Ing. Jan Kysela, CSc. Jako budoucí potenciální uživatelé výzkumné infrastruktury projektu SUSEN vystoupili ing. Jiří Slovák, zástupce ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů a ing. Jan Horák ze společnosti Škoda – JS Plzeň.

 

Závěry konference lze stručně shrnout takto:

  • projekt SUSEN je mimořádná příležitost a výzva pro celou jadernou komunitu v ČR
  • projekt otvírá nové možnosti spolupráce organizací českého energetického výzkumu
  • projekt nabízí široké možnosti zapojení vysokých škol a odborného růstu jejich studentů v oblasti energetiky
  • projekt nese sebou rizika vyplývající z nepřekročitelných termínů a náročných kritérií úspěšnosti.