LOCA – úspěšné komplexní zkoušky

Dne 22. června 2016 bylo úspěšně dokončeno komplexní vyzkoušení experimentálního zařízení LOCA (Loss Of Coolant Accident) budovaného v rámci programu Strukturální a systémová diagnostika projektu SUSEN. Proběhly tlakové zkoušky nádob, přehříváku páry a parního potrubí, byly vyzkoušeny horkovzdušné smyčky a hospodářství pro sprchové a zaplavovací roztoky a orientační parní zkoušky. Technická inspekce České republiky po provedené kontrole schválila kotel pro provoz.

Komplexní zkoušky předchází závěrečné fázi – testům na garantované parametry. Ověření garantovaných parametrů a následné předání celého experimentálního zařízení proběhne na přelomu července a srpna 2016.