Maketa TBM má vnější plášť

Maketa TBM, která bude sloužit k testováním a optimalizaci operací údržbu (řezaní, svařovaní, manipulace těžkých komponentů) pro část fúzního reaktoru ITER se pomalu vylupuje ze své ulity. V červenci 2015 byl dokončen design makety a v září byl dokončen vnejší plášť podle designu a dodán do experimentální haly. V současné chvíli probíhají výrobní práce podle konstrukčních návrhů vnitřních dílů.

 

Plášť TBM