Na LOCA byla dosažena teplota 300C

Dodavateli technologie LOCA se poprvé podařilo dosáhnout teploty 300C v nádobě malé LOCA. Tato teplota je jedním z důležitých parametrů zařízení. Umožní nám totiž testovat komponenty pro reaktory IV generace. I nadále pokračují práce na dokončení technologie a budou probíhat další úpravy. V současné době totiž připravujeme obdobný test v nádobě velké LOCA.

 

LOCA je zkratka a znamená Lost of Cooling Accident. Technologie LOCA má simulovat zatížení komponentů v oklolí reaktoru teplem a tlakem. Takovéto namáhání vznikne například při prasknutí potrubí chladícího okruhu jaderného reaktoru.