Nedestruktivní testování v Pivovarském dvoře

V Pivovarském dvoře Plzeň se ve středu 27. srpna 2014 uskutečnila konference Nedestruktivní zkoušení součástí energetických zařízení s využitím robotiky. Konferenci pořádalo Centrum výzkumu Řež s.r.o. v rámci projektu CZ.1.07/2.3.00/30.0051 Podpora rozvoje znalostí pro implementaci výzkumného programu SUSEN. Na konferenci vystoupilo se svými příspěvky 13 aktivních účastníků, přítomni byli zástupci ČEZ, SÚJB, Škoda-JS, ÚJV aj.

V prvním bloku přednášek byla představena NDT laboratoř Plzeň a její jednotlivá oddělení: robotika, elektro-mechanická podpora, výroba trhlin. Druhý blok zahájil M. Ries z UK Bratislava se svým příspěvkem User’s Satisfaction in Numbers: Understanding Mobile Video Quality Expectations. Následoval P. Palatka z firmy Neovision s.r.o. Oba příspěvky pojednávali o přenosu audio/video signálu při navádění robotů. Poté Pavel Mareš představil problematiku simulace jako podpory ultrazvukového zkoušení. Po obědě v restauraci Purkmistr následoval třetí blok konference. V něm nejprve Jan Vít a Jan Patera hovořili o kontrole tlakové nádoby reaktoru a o metodách nelineární kontroly betonu šachty reaktoru. Následoval příspěvek Jakuba Řehořka o nedestruktivním odběru malých vzorků a jejich zkoušení pomocí Small Punch Test Method. Třetí blok uzavřel Martin Ježek se svou „Inspekcí ozářeného jaderného paliva“. V závěrečném bloku uvedl Ondřej Sýkora příspěvek Ultrazvukové měření exfoliačních vrstev a konferenci zakončil organizátor Zbyněk Hlaváč z CVŘ.

Účastníci konference při sledování příspěvku Martina Ježka o inspekci paliva.
Účastníci konference při sledování příspěvku Martina Ježka z CVŘ o inspekci paliva

Prezentuje Ondřej Sýkora z ÚJV Řež, a. s.
Prezentuje Ondřej Sýkora z ÚJV Řež, a. s.