Nový kobaltový zářič pro Gama ozařovnu SUSEN

6. února 2017 byl do Gama ozařovny budované v rámci projektu SUSEN zavezen nový kobaltový zářič. Gama ozařovna je součástí komplexu zařízení simulujících podmínky, které by například nastaly v případě těžké havárie jaderné elektrárny – dalšími zařízeními jsou vysokonapěťová zkušebna a zařízení LOCA (Loss Of Coolant Accident). Primárně ozařovna slouží k ozařování komponent, materiálů a vzorků za účelem radiačního a tepelného stárnutí, aby se simulovaly podmínky jejich provozu na jaderných elektrárnách. V našem zařízení bude možné ozařovat nejen za normálních nebo zvýšených teplot, ale také v oblasti kryogenních a naopak vysokých teplot. V nové ozařovně bude možné testovat menší vzorky ve vakuu (s vakuovou aparaturou) či v inertní atmosféře v rozsahu teplot -196 °C až 400 °C. Aktivita nového 60Co zářiče bude 180 TBq.
Ozařovna dále umožní radiačně modifikovat vlastnosti nekovových materiálů a studovat vliv gama záření na různé systémy, provádět sterilizaci zdravotnických výrobků a pomůcek, dekontaminovat různé látky (živné půdy, koření aj.), ošetřovat předměty napadené dřevokazným hmyzem, barvit sklo a podobně.
Zavezením zářiče vrcholí příprava pro zprovoznění ozařovny, v následujícím období budou následovat zkoušky parametrů a zaškolení obsluhy dodavatelem. Zprovoznění ozařovny je plánováno na konec dubna 2017.