O výstupech R4S ve speciálním čísle časopisu Jaderná energie!

Speciální číslo JE vydané u příležitosti letošního ročníku Jaderných dnů na ZČU v Plzni a konference v Srní 2020 je detailně zaměřeno na výstupy projektu Research for SUSEN, realizovaného v Centru výzkumu Řež a na jaderné vzdělávání na ZČU v Plzni a VUT v Brně. Pozornost je věnována i projektu zodolňování JE pro zvládání těžkých havárií a podporu chemických režimů na klasických a jaderných elektrárnách. Zároveň je zde představen profesor Čestmír Šimáně, nestor československých jaderných oborů a jeden ze zakladatelů Ústavu jaderné fyziky. V neposlední řadě se můžete dočíst o vyřazování jaderné elektrárny V-1 Bohunice, o efektivním managementu znalostí v jaderné energetice nebo o Škodě JS, jejích servisních službách a výrobě.

Special/2020