Plzeňská laboratoř NDT využije pro testování pulzní termografii

V plzeňské laboratoři nedestruktivního zkoušení zprovoznili termovizní inspekční systém, který pracuje na principu pulzní termografie – vyhodnocuje chování tělesa při přijímání tepelné energie ze záblesku a jeho opětovném sálání do okolního prostředí. Pulzní termografie je bezkontaktní testovací metoda, která je vhodná pro charakterizaci tenkých vrstev a povlaků, umožňuje kvantifikaci tlouštěk materiálů, poréznosti nebo detekci defektů.

Systém se skládá z parametrizovatelného vyhodnocovacího systému, bolometrické nechlazené kamery vhodné pro měření v terénu (s maximálním rozlišením 640 x 480 pixelů a maximální vzorkovací frekvencí 50 snímků za 1 sekundu) a generátoru záblesků s halogenovým bleskem o maximální energii 6 000 J.

Termovizní inspekční systém bude v laboratoři NDT využíván pro detekci průchozích trhlin nebo trhlin komunikujících s povrchem, vnitřních vad materiálu nebo koroze v různých konstrukčních materiálech jako jsou kovy či beton. Umožňuje také hodnocení stavu ochranných nátěrů například na tepelně či radiačně exponovaných technologiích, stejný systém využíván mj. americká EPRI (Electric Power Research Institute) například pro kontroly stěny bazénu vyhořelého paliva.

Nové zařízení rozšiřuje možnosti laboratoře NDT o další metodu hodnocení zbytkové životnosti komponent energetických bloků a provádění provozních kontrol.