Prezentace laboratoře studeného kelímku na meetingu projektu OECD/NEA ROSAU

Ve dnech 23. a 24.6. 2020 se konal meeting k projektu OECD/NEA ROSAU. Cílem projektu je snižování nejistot a mezer ve znalostech v oblasti těžkých havárií jaderných reaktorů. Vzhledem k vývoji situace šíření koronaviru v různých částech světa a značnému zastoupení výzkumníků z USA a Asie, proběhl meeting formou videokonference. Jan Hrbek z oddělení 8510 byl požádán, aby se meetingu účastnil a přednesl prezentaci o experimentech prováděných v laboratoři studeného kelímku, přestože CVŘ není spoluřešitelem projektu. Prezentace s názvem Cold Crucible Experiments at Research Centre Rez sklidila mnoho kladných ohlasů v průběhu samotné videokonference, ale i následně e-mailem.

Na základě úspěchu prezentace nám byla nabídnuta pozice „technical expert“ v rámci projektu OECD/NEA ROSAU. Prezentace přinesla i náměty na spolupráci od IRSN a návrh na zapojení do projektu OECD/NEA TAF-ID, který je zaměřený na získávání termodynamických dat pro analýzu jaderných paliv při normálních podmínkách, ale i při podmínkách těžké havárie.