Projekt SUSEN zužitkuje NDT zkušební tělesa z JRC

NDT laboratoři v Plzni (SSD VA2) se podařilo získat zkušební tělesa z JRC Petten v Nizozemsku. Jedná se o různé typy zkušebních těles, která byla vyrobena v rámci různých mezinárodních projektů zaměřených zejména na materiálový výzkum a kvalifikace nedestruktivního zkoušení. Tyto vzorky byly nabídnuty organizacím začleněným v ENIQ (NUGENIA TA8). Mohou být využita pro vlastní účely, či správě v případě vzácnějších těles. Jedná se o zkušební tělesa, která pro NDT laboratoř mají široké využití ve vývoji NDT metodik.


Tato tělesa materiálově i rozměrově odpovídají našim požadavkům na základní materiál pro výrobu zkušebních těles v rámci vývoje a výroby trhlin (trubky, segmenty reaktorových tlakových nádob, bloky různých tvarů, apod.) a tak umožnují plnění výsledku č. 3 a 5 výzkumného programu SSD v rámci projektu SUSEN. Další jejich využití spočívá ve výrobě kalibračních bloků a zkušebních těles díky velkému množství malých svařenců a také jako polotovarů pro výrobu trhlin. Jedná se o velmi obtížně dostupné materiály (A441, A508, SS304, SS304L, SS308,SS316, SS316L) používané zejména v jaderné energetice. 
Tělesa budou součástí plánované databáze zkušebních těles s trhlinami, která bude sdílená napříč výzkumnými organizacemi, společně s tělesy vyrobenými v CVŘ.


Tato zkušební tělesa hodnotou vytvořených vad a cenou použitých materiálů mnohonásobně převyšují pořizovací částku, tedy cenu za odvoz materiálu.