Projekty > Infrastruktura > Výzkumná Infrastruktura v roce 2015

Výzkumná Infrastruktura v roce 2015

Existující infrastruktura společnosti CVŘ se významně rozšíří díky projektu SUSEN. Zaměření projektu si vyžádá nejmodernější výzkumná zařízení. SUSEN se dělí na 4 výzkumné programy. Infrastruktura bude částečně v Řeži (areál ÚJV Řež, a. s.) a částečně v sídle Západočeské univerzity v Plzni – partnera projektu.

Experimentální smyčka SCWR

Jde o experimentální okruh s médiem – vodou o superkritických parametrech (tlak 25 MPa, teplota 550 °C), cílem bude zkoušení materiálů pro pokrytí paliva a další vnitroreaktorové komponenty i materiály turbín, na něž vstupuje pára o velmi vysokých tepotách.

Experimentální heliová smyčka

Jde o experimentální okruh s vysokoteplotním heliem pro materiálové zkoušky vnitroreaktorových komponentů při působení helia o teplotě až 1000 °C. Bude umožněno i působení radiace a mechanického namáhání.

Experimentální smyčka CO2

Jde o experimentální smyčku se superkritickým oxidem uhličitým. Úkolem smyčky bude ověřit funkci konverzního cyklu a zjistit korelace pro přestup tepla a superkritické oblasti CO2.

Zařízení pro ITER

Jde o experimentální infrastrukturu pro ověření a vývoj nových postupů dálkové manipulace při montáži, opravách a údržbě systémů.

Zdroj 14MeV neutronů

Zdroj bude sloužit pro studium interakce neutronů s energií 14MeV s materiály např. pro fúzní aplikace.

Laboratoř elektronové mikroskopie

Moderní kompletně vybavená laboratoř jak pro transmisní (TEM), tak pro skenovací (SEM) elektronovou mikroskopii. Součástí mikroskopů budou i detektory typu EDX, WDX či EBSD.

NDE laboratoř

Jde o komplexně vybavenou laboratoř pro vývoj nových postupů nedestruktivního zkoušení feritických, austenitických a heterogenních svarových spojů. Laboratoř nabízí možnost vytvářet tělesa s umělými necelistvostmi za účelem studia procesu porušování.

LOCA komora

Jde o zařízení pro simulaci havárie LOCA (loss of coolant accident), tedy únik chladiva. Zařízení typu LOCA bude využíváno zejména pro testování kabelů.

Komplex horkých komor

Komplex horkých komor gamma a alfa v obj. 254

Jde o zcela nový komplex celkem 10 horkých komor. Komory budou vybaveny souborem zařízení pro provádění mechanických zkoušek (přípravna vzorků, trhací stroj, rázové kladivo atp.) i pro studium mikrostruktury materiálu (optický mikroskop, SEM atd.).

Zařízení studený kelímek

Zařízení pro termickou úpravu obtížně upravitelných či nestandardních radioaktivních materiálů. Více o laboratoři studených kelímků.

Laboratoř SIMS

Laboratoř vybavená špičkovým hmotnostním spektrometrem se sekundární ionizací bude sloužit především k přesné detekci ultranízkých koncentrací látek.

Laboratoř mechanických zkoušek

Jde o komplexně vybavenou laboratoř pro provádění široké škály materiálových zkoušek. Laboratoř bude vybavena přípravnou vzorků, zkušebními stroji pro zkoušky nízko- a vysoko-cyklové únavy, trhacími stroji, spektrometry, SEM atd.

Laboratoř tavného svařování (ZČU v Plzni)

Jde o laboratoř pro studium nových možností ve svařování pokročilých materiálů pro použití v energetickém průmyslu. Laboratoř bude součástí infrastruktury partnera projektu SUSEN – ZČU v Plzni.