Projekty > Infrastruktura > Výzkumná Infrastruktura v roce 2015 > Laboratoř anaerobní koroze

Laboratoř anaerobní koroze

Anaerobní korozní laboratoř, která je v rámci projektu SUSEN zařazená ve výzkumném v programu 3 – Jaderný palivový cyklus, bude především zaměřená na výzkum materiálů obalových souborů pro efektivnější a bezpečnější ukládání vysoce aktivních radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. Experimentální vybavení bude umožňovat provádět běžné korozní testy (podle norem ISO a ASTM), ale především bude orientováno na měření korozních průběhů v anaerobních podmínkách hlubinného úložiště.

Součástí laboratoře budou i analytické přístroje zajišťující nezbytné analýzy pro zajištění výzkumu studia korozního prostředí zejména v oblasti hydrologie, geochemie a analytiky vody, a studia korozních produktů. V projektu budou využívány anaerobní boxy umožňující simulovaní experimentálních podmínek v prostředí hlubinného úložiště. Další přístroje a zařízení, které budou v laboratoři používány jsou laserový ramanův spektrometr, elektroforetický analyzátor, BET měření povrchů (porozimetrie), měřící elektrochemický multisystém, HPLC – vysokotlaká kapalinová chromatografie, mlýn na drcení pevných horninových vzorků a další.

Studium koroze materiálu obalových souborů je velmi důležité v projektu přípravy a konstrukce hlubinného úložiště především z hlediska bezpečnosti, pro zajištění dlouhodobé izolace uložených vysoko aktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva od životního prostředí. Úložný obalový soubor představuje nepropustnou bariéru proti úniku radioaktivních částic do okolí, která musí dlouhodobě odolávat vnějšímu prostředí hlubinného úložiště a vnitřnímu prostředí obalového souboru s radioaktivním odpadem. Pro tyto účely byl navržen dvouplášťový obal kontejneru, obklopený bentonitem v úložných vrtech ve vertikálním směru. Navržený materiál dvouplášťového obalu se bude skládat z uhlíkové oceli a korozivzdorné oceli. Cílem korozní laboratoře bude především nalézt vhodný materiál z korozivzdorné a uhlíkové oceli, který by splňoval všechny požadavky pro zajištění dlouhodobé životnosti úložných obalových souborů, v prostředí hlubinného úložiště.