Projekty > SUSEN

SUSEN

Česká republika se vstupem do EU zařadila mezi členské státy, které využívají cílené podpory v rámci evropské regionální politiky.
V souladu s cíli evropské regionální politiky je jednou z priorit ČR posílení růstu konkurenceschopnosti státu a orientace na znalostní ekonomiku.

Cílem operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)  je posilování výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu ČR  a vytváření vysoce kvalifikovaných pracovních míst.

Projekt SUSEN je realizován jako regionální centrum výzkumu a vývoje v Prioritní Ose 2 a jeho cílem je být výzkumným partnerem pro spolupráci s aplikační sférou včetně navazování partnerství a spolupráce s významnými výzkumnými evropskými centry. Jedná se o tzv. velký projekt, jehož schválení náleží Evropské Komisi.

Projekt byl schválen v prosinci 2011 v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)

Celkové náklady projektu jsou 2,45 mld. Kč,z toho činí dotace EU 2,083 mld. Kč a příspěvek ČR 0,368 mld. Kč. Z uvedených nákladů je na stavební část technické infrastruktury předpokládáno cca 500 mil. Kč, na technologickáexperimentální zařízení a přístroje cca 1 500 mil. Kč.

Odkazy:
OP R&DI http://www.opvavpi.cz/

MŠMT ČR  http://www.msmt.cz/

Evropská Unie  http://europa.eu/index_cs.htm