Projekty > SUSEN > Historie SUSEN

Historie SUSEN

Březen 2007
Rozhodnutí vedení ÚJV, a. s., o sdružení návrhů běžných projektů do návrhu velkého projektu Udržitelná energetika

13. 7. 2007
Předání úvodního návrhu velkého projektu Udržitelná energetika na MŠMT (celkem na MŠMT předáno 24 návrhů na velké projekty)

2. 3. 2008
Předání Projektového listu velkého projektu Udržitelná energetika na MŠMT (na základě vyhodnocení vybráno 12 návrhů, tzv. Long list)

19. 6. 2008
Předání české a anglické verze návrhu velkého projektu Udržitelná energetika na MŠMT (na základě vyhodnocení Průmyslovým panelem českých expertů a Mezinárodním panelem zahraničních expertů vybráno 6 návrhů velkých projektů, tzv. short list, který byl v říjnu 2008 zaslán Evropské komisi jako Indikativní seznam návrhů velkých projektů)

16. 11. 2009
Předání tzv. Malé žádosti o velký projekt Udržitelná energetika na MŠMT

29. 6. 2010
Předání tzv. Velké žádosti o velký projekt Udržitelná energetika Evropské komisi prostřednictvím MŠMT

11. 11. 2011
Rozhodnutí Evropské komise o velkém projektu Udržitelná energetika

13. 12. 2011
Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace na realizaci projektu Udržitelná energetika