Projekty > Výzkum pro SUSEN (R4S)

Výzkum pro SUSEN (R4S)

Projekt Výzkum pro SUSEN (R4S)  má těžiště v základním výzkumu prováděném na výzkumné infrastruktuře SUSEN v období udržitelnosti projektu, a to od 3.2. 2016 do 31.12. 2020.

Výzkum s více aplikovatelnými výstupy bude pro udržitelnost SUSEN financován smluvním výzkumem, a také případně v projektech programů TAČR, MV ČR, MPO. Projekt zahrnuje čtyři výzkumné programy, a to: Technologické experimentální okruhy (TEO), Strukturální a systémová diagnostika (SSD), Jaderný palivový cyklus (JPC), Materiálový výzkum (MAT).

 

Hlavním cílem projektu R4S je udržitelnosti SUSEN, velkého projektu výzkumné infrastruktury budovaného ze strukturálních fondů. Hlavní cíl bude věcně naplňován výzkumem chování materiálů a komponent v běžných i extrémních podmínkách a médiích, chování těchto médií a stanovení vzájemných vztahů mezi složením, strukturními vlastnostmi a povrchovými vlastnostmi materiálů, včetně modelování vlastností zcela nových materiálů, a to na nově vybudované výzkumné infrastruktuře v podmínkách extrémních teplot, prostředí a namáhání.