První výsledky v NDT laboratoři projektu SUSEN


Skupině NDT laboratoř Plzeň se daří s dvouletým předstihem plnit jeden z cílů technického Anexu projektu SUSEN (konkrétně jde o cíl č.4, výsledek č.3) Nová technologie výroby „as real“ trhlin pro účely výroby zkušebních těles je již v poslední fázi svého testování. Nová technologie pomůže vytvořit mnohem realističtější podmínky při NDT měření.

těleso sonda měření