Spolupráce CVŘ s vysokými školami v praxi

Studenti vysokých škol mají v CVŘ možnost zapojit se do vědecké a výzkumné činnosti, rozšířit si tak teoretické znalosti získané studiem a ověřit si je v praxi. Základem spolupráce je například realizace diplomových či doktorandských prací a účast studentů na projektech realizovaných v CVŘ.

Dne 20. července 2018 obhájil student Jiří Kanta soji bakalářskou práci na Katedře konstruování strojů Strojní fakulty Západočeské univerzity v Plzni.  Tématem jeho práce byl návrh a výroba prototypu pohybového modulu robotické platformy – magnetického kolového podvozku, vyvíjeného v CVŘ v rámci projektu TAČR CORD: ILJA. Manipulátor ILJA byl zapůjčen k demonstraci funkcí při obhajobě diplomové práce.

Zástupci univerzity tak měli nejen možnost vidět výsledek spolupráce ZČU a CVŘ v oblasti manipulační techniky – prototyp v provozu, ale mohli také posoudit rozvoj studentů, který přináší jejich zapojení do praxe během studia.