SUSEN: kolaudační souhlas pro provoz v hale G2

Nově zkolaudovaná hala G2 v Plzni

Stavební práce na hale G2 byly ukončeny. Pro objekt byl vydán kolaudační souhlas pro provozování laboratoře pro mechanické zkoušení materiálu, chemické analýzy a materiálografie. V současné době (říjen 2012) nastává fáze vybavování pracoviště experimentálními přístroji.

Objekt G2 je součástí experimentální budované základny v Plzni, v lokalitě Borská pole. Hala je základnou pro 4. program projektu SUSEN – Materiálový výzkum. Vzniká zde regionálně unikátní pracoviště, vybavené špičkovými přístroji s kvalifikovanou obsluhou, schopné pružně a komplexně řešit problematiku mezních stavů materiálů při exploataci v náročných podmínkách daných zejména vysokou teplotou, statickým i cyklickým namáháním a korozně-agresivním prostředím.

Kontaktní osoba

Hala G2 v Google Maps

Zobrazit na větší mapě