Metodika 3D skenování vyvinutá v projektu SUSEN uspěla v praxi

Různé metody hodnocení deformací potrubí způsobené vlivem tečení posoudili pracovníci společnosti ČEZ během inspekce vysokotlakého parovodu v elektrárně Trmice. V konkurenci šesti posuzovaných metod se jako nejpřesnější ukázala metoda 3D skenování použitá našimi pracovníky, která jako jediná poskytla relevantní data pro vyhodnocení výsledků měření. Tento úspěch povede k dalšímu rozvoji spolupráce se společností ČEZ při využití uvedené techniky.

Vývoj nových metodik nedestruktivního zkoušení je jednou z výzkumných aktivit programu SSD (Strukturální a systémová diagnostika) projektu SUSEN, který je důležitý kvůli zajištění bezpečnosti a ekonomičnosti provozu a prodlužování životnosti energetických zařízení.