Tvrdoměr do sestavy Plzeňského MATu

Do plzeňských materiálových laboratoří přibyl v červnu další z přístrojů pro stanovení mechanických vlastností materiálů. Přístroj NEMESIS 9001 nizozemského výrobce INNOVATEST je univerzální tvrdoměr vhodný nejen pro standardní zkoušky tvrdosti.
Přístroj je a priory určen pro zkoušení tvrdosti v rozsahu zatížení 1 až 250 kgf s využitím standardních indentorů – Vickers, Brinell, Rockwell, Knoop. SW příslušenství tvrdoměru umožňuje vyhodnocení tvrdosti automatickým odečtem hloubky vtisku i rozměrů plochy vtisku. Přístroj kromě jednoduchého vyhodnocení vtisku umožňuje uživateli definovat indentační sekvence, což značně usnadňuje a urychluje provádění měření průběhů tvrdosti. Aplikace sekvenčních měření najdou využití především u zkoušení svarů nebo zkoumání a ověřování tepelného zpracování kovů (např. Jominiho zkouška prokalitelnosti či určení hloubky nitridace).
Další ale neméně důležitou vlastností tvrdoměru jsou jeho možnosti pro vývoj metodiky vyhodnocování mechanických vlastností pomocí vtlačování sférického indentoru (Automated Ball Indentation – ABI). Metoda ABI je vhodná pro zjišťování degradace materiálů při znalosti tzv. nultých stavů. Protože takové měření nevyžaduje odběr materiálu ze zkoumané komponenty, je tato semi-destruktivní metoda potenciálně vhodná ke sledování stárnutí různých komponent nejen v energetickém průmyslu.

MAT – Materiálový výzkum, pracoviště se nachází v hale G2, Morseova ul., Plzeň

image001