Udržitelnost projektu SUSEN podpořena

Centrum výzkumu Řež s.r.o. (CVŘ) získalo podporu udržitelnosti projektu SUSEN z programu NPU II.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 9. listopadu výsledky veřejné soutěže Národního programu udržitelnosti II (NPUII) o přidělení podpory vybraným velkým projektům budovaným ze strukturálních fondů. Konkrétně se jedná o podporu udržitelnosti pro projekty ELI Beamlines, CEITEC, IT4I, Biocev, ICRC a SUSEN. Projekt předkládaný CVŘ s názvem Výzkum pro SUSEN (R4S) prošel hodnocením jak mezinárodními experty, tak členy odborného poradního orgánu poskytovatele a získal podporu 454 423 tis. Kč na roky 2016 až 2020. Projekt SUSEN má tak zajištěno téměř 50 % operačních nákladů pro období své udržitelnosti.