Úspěšná prezentace SUSEN v Plzni

Že věda může být i zábava a není třeba se jí bát si mohli na vlastní kůži vyzkoušet návštěvníci centra Plzně ve dnech 9. – 10. září 2016. Dnů vědy a techniky pořádaných Západočeskou univerzitou v Plzni se zúčastnili i naši kolegové z oddělení Strukturální a systémové diagnostiky, kteří na výstavě představili mimo jiné ultrazvukovou techniku, 3D skener, manipulátory a další přístroje, pořízené v rámci projektu SUSEN. Zájem o stánek CVŘ projevila nejen laická veřejnost, ale také řada možných partnerů či potenciálních zákazníků.