V Řeži pracujeme na reaktorech IV. generace

Významný krok na cestě k realizaci reaktorů IV. generace se uskutečnil v našich laboratořích. Sešli se zde odborníci a zástupci státních institucí z České republiky a USA, aby se seznámili s vyhodnocením experimentu zaměřeného na vývoj reaktorových systémů FHR (Fluoride-salt-cooled High-temperature Reactor) a MSR (Molten Salt Reactor). V rámci experimentu byla česko-americkým výzkumným týmem provedena a vyhodnocena neutronická měření roztavené soli FLIBE, kterou dodala americká strana z Oak Ridge National Laboratory. „Na unikátním zařízení našeho experimentálního reaktoru LR-0 byl proveden náročný experiment, který prokazuje použitelnost navrhovaných postupů a významně přispívá k budoucímu využití unikátního materiálu pro budoucí technologická řešení na bázi roztavených solí“ uvedl ředitel společnosti Martin Ruščák. Velvyslanec USA v ČR Andrew H. Shapiro ocenil významný příklad dobré spolupráce mezi našimi dvěma zeměmi a jejich vědeckými týmy: „V tomto projektu vidíme  velkou perspektivu a přínos pro bezpečnost jaderných elektráren, pro budoucnost jaderné energetiky“, uvedl na závěr americký velvyslanec.
Na závěr návštěvy si hosté prohlédli reaktor LR-0 a nově vybudovaný komplex horkých komor, který vznikl v CVŘ v rámci projektu SUSEN.