VN zkušebna CVŘ získala akreditaci

Český institut pro akreditaci (ČIA) akreditoval podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 pracoviště vysokonapěťové zkušebny CVŘ, která byla vybudovaná v rámci projektu SUSEN.

Vysokonapěťová zkušebna slouží k provádění zkoušek především na elektrických kabelech. Součástí vybavení laboratoře je i bazén s možností ohřevu vody pro stanovení rezistivity a izolačního odporu kabelu při vyšších teplotách.

Udělení akreditace je pro naši laboratoř důležitým milníkem v procesu podpory vývoje a kvalifikace zařízení pro jaderné elektrárny po celém světě.