Výstavba centra pro citlivé analytické přístroje ukončena

V dubnu 2015 byla v rámci projektu SUSEN úspěšně dokončena výstavba Centra pro vysoce citlivé analytické přístroje („dále jen CVCAP“) a zároveň byl stanoven návrh vymezení sledovaného a kontrolovaného pásma nutného pro práci s radioaktivními vzorky.
Celá stavba byla projektována tak, aby co nejlépe chránila vysoce citlivé přístroje proti nežádoucím vibracím, které by mohly způsobit odchylky od hodnot garantovaných dodavatelem přístrojů a zároveň je opatřena stíněním proti vlivu okolního elektromagnetického pole. Vzhledem k reálné hrozbě povodní, bylo pro ochranu citlivých přístrojů rovněž počítáno s výstavbou zvýšeného podlaží. Objekt je také vybaven zařízením pro monitorování úrovně radiace.
CVCAP nabízí komplexní strukturní a chemickou analýzu s vyhodnocením statických mechanických vlastností kovových i nekovových materiálů, poskytuje široké spektrum analýz pro vyhodnocení příčin degradace materiálů v důsledku mechanického, tepelného, chemického i radiačního poškození. Centrum je tedy unikátní možností přípravy a analýzy radioaktivních vzorků vysokorozlišovacím transmisním elektronovým mikroskopem (HR-STEM). Tento mikroskop je jednou z nejvýznamnějších technologií společně se skenovacím elektronovým mikroskopem s fokusovým iontovým svazkem (SEM-FIB). Oba mikroskopy budou instalovány v následujících měsících, nejpozději však do konce měsíce srpna letošního roku. Pro analýzu chemického složení materiálů slouží detektory elektronových mikroskopů a zejména již provozovaný hmotnostní spektrometr sekundárních iontů (SIMS) s citlivostí pro některé prvky až v ppm, které je unikátní v celosvětovém měřítku.

obrázek CVCAP