Výstavba infrastruktury SUSEN ukončena, výzkum pokračuje!

Rozsáhlá výzkumná základna jaderných technologií v Řeži u Prahy a v Plzni je v provozu ● Slavnostního zahájení se účastnili Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Erich Unterwurzacher, za Evropskou komisi, ředitel odboru administrace EU operačních programů MŠMT Jakub Uchytil, Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a další hosté ●

V úterý 12. září 2017 v areálu v Řeži u Prahy oficiálně zahájila činnost infrastruktura vybudovaná v rámci projektu Udržitelná energetika (SUStainable ENergy, SUSEN), projektu financovaného s podporou Evropské unie a vlády České republiky z operačních programů „Výzkum a vývoj pro inovace“ a „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ řízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho výstavbovou část ukončila společnost Centrum výzkumu Řež (CVŘ) spolu s partnerem projektu Západočeskou univerzitou v Plzni 30. června 2017.

Jak záměr vznikal a co od něj může mezinárodní vědecká komunita a aplikovaný výzkum v oblasti energetiky očekávat přítomným vysvětlil Martin Ruščák, ředitel společnosti Centrum výzkumu Řež. Uvedl, že v rámci projektu SUSEN se podařilo postavit týmy, ve kterých jsou vědci a odborníci z jedenácti zemí, zapojit se do řady mezinárodních projektů a mít na příštích několik let jasný program. Co je ale podle něj neméně důležité, je fakt, že padesát procent z pracovníku SUSEN je mladších čtyřiceti let, což dává do budoucna záruku rozvoje zkoumaných oborů.

Symbolickým přestřižením pásky projektu SUSEN byla vystoupení Bohuslava Sobotky, předsedy vlády ČR, Ericha Unterwurzachera, ředitele Generálního ředitelství pro Regionální a městskou politiku Evropské komise a Jakuba Uchytila, ředitele odboru administrace projektů výzkumu a vývoje MŠMT.

Bohuslav Sobotka označil projekt SUSEN za významnou investici do budoucnosti. Podle jeho slov patří Česká republika k předním zemím ve výzkumu jaderné energetiky a využití jádra pro mírové účely. „Jádro má v našem energetickém mixu své nezastupitelné místo stejně jako politika udržitelné energie. Vláda počítá s rozvojem vědy a vysokých škol i v rozpočtu na rok 2018. Jedině rozumné investice, správné čerpání prostředků z EU a fungující propojení vědy s praxí, může zaručit naší zemi perspektivní rozvoj“, zdůraznil Bohuslav Sobotka.

 

Jako nejlepší příklad správně vynaložených prostředků z fondů EU označil projekt SUSEN Erich Unterwurzacher, ředitel Generálního ředitelství pro Regionální a městskou politiku Evropské komise. Připomněl, že v České republice se daří v tomto směru realizovat skutečně kvalitní projekty, příkladem jsou i vědeckotechnické parky v Brně nebo Ostravě. „Věda a výzkum musí úzce spolupracovat s průmyslem, podle hesla vývoj pro výrobu. Řekněte všem euroskeptikům, co se tady v Řeži povedlo, že finanční prostředky z EU našly to správné místo a využití pro všechny, s obrovským dopadem pro mezinárodní spolupráci, pro budoucnost“, uzavřel Erich Unterwurzacher.

Náročnou cestu až ke dni D projektu SUSEN, zhodnotil Jakub Uchytil, ředitel odboru administrace projektů výzkumu a vývoje MŠMT. Zastavil se u složitosti některých jednání a náročnosti plnění legislativních požadavků na takovýto projekt a ocenil, že CVŘ to vše zvládlo. “Ostatně, kdyby se jim to nepovedlo, dnes bychom tady nestáli a neoslavovali start tohoto výjimečného projektu, lidi, kteří za ním stojí a až zarputilého úsilí dotáhnout vše ke zdárnému konci“, uvedl Jakub Uchytil.

Na něj bezprostředně navázal základními informacemi o realizaci projektu SUSEN Jiří Richter, projektový manažer projektu SUSEN. Mimo jiného uvedl, že v letech 2012 až 2017 byla v rámci projektu SUSEN navržena, postavena a experimentálními technologickými zařízeními vybavena technická infrastruktura, umožňující vytvoření vědecko-výzkumných týmů specializovaných na řešení významných komerčních i dotačních rozvojových projektů v energetice, především jaderné.

Celkové náklady na projekt dosáhly téměř 2,7 mld. Kč. Veškeré práce a zařízení dodávané externími dodavateli byly zadány jako veřejné zakázky postupem podle zákona o veřejných zakázkách, část dodávek byla vyvinuta, vyrobena a dodána přímo Centrem výzkumu Řež. Zařízení SUSEN jsou umístěna v areálu v Řeži, ve Vědeckotechnickém parku Plzeň a v objektech partnerské Západočeské univerzity Plzeň.

Hosté si po zahajovacích projevech prohlédli zařízení SUSEN umístěná v areálu v Řeži. Zajímali se především o unikátní horké komory určené pro práci s vysoceaktivními vzorky, technologie pro vývoj jaderných reaktorů Generace IV, pro které byly v Řeži a Plzni postaveny unikátní experimentální smyčky a navštívili i výzkumný reaktor LR-0. Seznámili se ze zapojením CVŘ do vývoje fúzního reaktoru ITER, mj. zařízením HELCZA pro testování primární stěny fúzního reaktoru a zařízením pro materiálový výzkum – laboratoře zvláště citlivých přístrojů a programy určené také pro výzkum vlivů na životní prostředí či zapojení do mezinárodního programu monitorování dodržování zákazu jaderných zbraní.

Realizací projektu SUSEN byly významně posíleny předpoklady pro zapojení výzkumné a vývojové technologické komunity České republiky do vývoje technologií jaderných reaktorů Generace IV a fúzních reaktorů, výzkumných prací pro podporu bezpečnosti a dlouhodobé životnosti stávajících elektráren a výzkumu materiálů, chladících médií a technologií zpracování odpadu nejen pro jadernou energetiku, ale i pro nejaderné využití. Nová vědecko-výzkumná základna je také unikátní příležitostí pro rozvoj národního know-how, udržení technologických kompetencí České republiky a výchovu dalších generací špičkových specialistů.

 

 

Kontaktní osoba:
Ing. Jiří Richter
hlavní manažer projektu SUSEN, Centrum výzkumu Řež s.r.o.
tel.: +420 26617 3186, email: jiri.richter@cvrez.cz