Výzkum

Výzkum

Projekt je postaven na čtyřech základních pilířích, které představují následující výzkumné programy členěné dále na výzkumné aktivity:

1. Technologické experimentální okruhy
2. Strukturální a systémová diagnostika
3. Jaderný palivový cyklus
4. Materiálový výzkum

Projekt je navržen komplexně, tj. od výzkumu paliva, výzkumu materiálů a komponent včetně diagnostiky při výrobě a výstavbě, diagnostiky provozu energetických zařízení (predikce spolehlivého provozu a prodlužování životnosti), až po likvidaci a bezpečné uložení vyhořelého paliva.