Výzkum > Jaderný palivový cyklus > VA1 Zařízení na testování vybraných technologií pro palivové cykly pokročilých reaktorů

VA1 Zařízení na testování vybraných technologií pro palivové cykly pokročilých reaktorů

V aktivitě Zařízení na testování vybraných technologií pro palivové cykly pokročilých reaktorů je VaV zaměřen do oblasti separace transuranů a štěpných produktů (fluorace, elektrochemická separace). Metoda frakční destilace fluoridů je v celosvětovém měřítku vyvíjena pouze v laboratořích Centra výzkumu Řež s.r.o. a naváže na know-how, které bylo v tomto oboru výzkumu a vývoje v České republice do současnosti nashromážděno. Tato výzkumná aktivita se také zaměřuje na studium vlastností roztavených solí a jejich interakci s různými materiály. Jejím hlavním dílčím cílem je dokončení výzkumu a vývoje moderních separačních technologií, které přispějí ke snížení spotřeby uranu a k minimalizaci produkce vysoce aktivních odpadů z jaderné energetiky.