Výzkum > Jaderný palivový cyklus > VA2 Výzkumná zařízení pro zpracovávání a úpravu radioaktivních odpadů/ Laboratoř pro nakládání s odpady

VA2 Výzkumná zařízení pro zpracovávání a úpravu radioaktivních odpadů/ Laboratoř pro nakládání s odpady

Laboratoř pro nakládání s odpady se specializuje na vývoj pokročilých technologií a technologických postupů pro zneškodňování RAO, minimalizaci jejich objemu, VaV nových materiálů a principů pro efektivnější a bezpečnější ukládání RAO. V rámci infrastruktury laboratoře budou postaveny dvě technologické linky – experimentální technologická linka pro výzkum a vývoj minimalizace kapalných radioaktivních odpadů (ETL), která přispěje k studiu procesů krystalizace, fixace, konzistence matric a interakce iontů a radionuklidů s geopolymery,

Výsledky a informace získané z ETL budou sloužit pro vytvoření projektových podkladů pro nové způsoby nakládání s RAO. Tento výzkum bude zaměřen na minimalizaci RAO na nových blocích JE (GEN III, GEN III+) s plánovanou produkcí RAO v konečné formě pro ukládání max. 50 m3/1000MWe/rok, což je jeden z výsledků Projektu SUSEN a MSO (Molten Salts Oxidation), která představuje prototyp vysokoteplotní technologie pro tzv. zneškodňování odpadů v odpadu – např. zneškodňování kontaminovaných náplní kolon, filtrů a olejů v solní tavenině radioaktivních koncentrátů kontaminovaných vod. V rámci této aktivity bude rovněž vybudována unikátní laboratoř se dvěma komplety studených kelímků o výkonech 160kW a 240kW s provozní frekvenci 2MHz a 1,2MHz. Kelímky budou využívány pro výzkumné účely v oblastech materiálového výzkumu těžkotavitelných kovů a zkoumání stavových diagramů těchto látek, které můžou přispět k simulaci nestandardních stavů jaderných elektráren (sledování fyzikálně-chemických vlastností oxidických směsí tavenin na bázi CORIA).

image001

 

image005
Obr. Studený kelímek

 

image003
Obr. CORIUM ve studeném kelímku