Výzkum > Jaderný palivový cyklus > VA3 Laboratoř pro geologické ukládání radioaktivních odpadů

VA3 Laboratoř pro geologické ukládání radioaktivních odpadů

Pozornost je zaměřená na činnosti související s problematikou ukládání vyhořeného jaderného paliva (VJP) a RAO, a to zejména na vytvoření vědecko-technické základny pro podporu výstavby hlubinného úložiště (HÚ) v ČR v úzké spolupráci s SUJB. Součástí výzkumu je laboratoř pro geologické ukládání RAO, která se specializuje na provádění korozních experimentů se zaměřením na konstrukční materiály (např. C-ocel, nerez, speciální slitiny), migrační experimenty vybraných radionuklidů a jejich analogů přičemž provádění experimentů probíhá ve striktně anaerobních podmínkách (CO2 < 1ppm), sledování fyzikálně-chemických vlivů na vlastnosti inženýrských bariér (IB), hodnocení vlivu mikroorganismů na IB a podklady pro bezpečnostní rozbory pro HÚ.


Obr. Měření elektrochemického šumu pomocí vysoce citlivého zařízení
potenciostatu Gamry Reference 600

 


Obr. Anaerobní rukavicové box Jacomex GP-Concept No.1, 2, 3 a 4 – po instalaci a zprovoznění 1/2015.