Výzkum > Jaderný palivový cyklus > VA4 Laboratoř posuzování vlivu energetického komplexu na životní prostředí

VA4 Laboratoř posuzování vlivu energetického komplexu na životní prostředí

Výzkumná aktivita bude sloužit jako analyticko-chemická podpora celého projektu SUSEN. Hlavním cílem bude měření stopových koncentrací radionuklidů a toxických prvků ve vzorcích životného prostředí a vzorcích z experimentálního vývoje provedeného v rámci programu JPC, taktéž i ostatních programů.

Laboratoř posuzování vlivu energetického komplexu na životní prostředí bude sloužit jako chemická a analytická podpora nejen výzkumného programu JPC, ale také celého projektu SUSEN. Jejím hlavním cílem bude zajistit měření stopových koncentrací radionuklidů a toxických prvků ve vzorcích z životního prostředí a vzorcích z experimentálního vývoje provedeného v rámci programu JPC, ale i ostatních programů. Dílčím cílem je zapojení laboratoře do sítě laboratoří Mezinárodní agentury pro atomovou energii pro účely záruk v jaderných materiálech.

Činnost vedoucí ke zprovoznění laboratoře SIMS:

  • příprava dokumentace pro výběrové řízení SIMS, stylus profilometr, naprašovačka zlata,
  • realizační fáze SIMS – tovární převzetí, převzetí po instalaci v Řeži,
  • příprava a realizace laboratoře SIMS,
  • příprava koncepce laboratoře SIMS (business plán, personální obsazení, projekty).

Obr. Secondary ion mass spectrometry firmy CAMECA.