Výzkum > Strukturální a systémová diagnostika > VA2: NDT kvalifikace a vývoj manipulátorů pro zkoušení jaderných reaktorů

VA2: NDT kvalifikace a vývoj manipulátorů pro zkoušení jaderných reaktorů

Práce v této výzkumné aktivitě se soustředí na nedestruktivní zkoušení kovových materiálů a stavebního betonu. Naším cílem je pokrytí široké škály vývoje a výzkumu v oblasti nedestruktivního zkoušení. Seznam naší činnosti obsahuje různé metody zkoušení, jako jsou například ultrazvuková phased array technika nebo laserová profilometrie, vývoj vlastních robotických manipulátorů, vývoj aparatur pro experimentální měření, vývoj metodik zkoušení, vkládání svarových defektů a další.

Naše činnosti jsou zaměřeny na energetický průmysl zejména pak na komponenty a potrubní systémy jaderných elektráren v České republice a v zahraničí. Tyto aktivity jsou důležité kvůli zajištění bezpečnosti provozu energetických zařízení, ekonomičnosti a prodlužování životnosti.

Nedestruktivní zkoušení kovových materiálů

Nedestruktivní zkoušení kovových materiálů

Nedestruktivní zkoušení kovových materiálů

Laboratoř nedestruktivního zkoušení kovových materiálů se zabývá vývojem nových postupů pro nedestruktivní zkoušení feritických, austenitických a heterogenních svarových spojů a komponent složitých konfigurací. Kromě klasické odrazové techniky je využívána i technika phased array s jednoduchými, dvojitými a maticovými sondami. Ty umožňují širokou škálu nastavení pro získání co nejlepší detekce a určení rozměrů necelistvostí. Postupy jak pro ruční tak i mechanizované zkoušení jsou ověřovány na zkušebních tělesech s vloženými umělými necelistvostmi a simulacemi ve specializovaném softwaru.

NDT laboratoř je vybavena špičkovým zařízením pro zkoušení ultrazvukem a běžnějším vybavením pro zkoušení kovových materiálů jinými metodami například laserovou profilometrií, vizuální a kapilární metodou, atd.

Nedestruktivní zkoušení betonu

Nedestruktivní zkoušení betonu


ssd_beton2
Nedestruktivní zkoušení betonu

Zabývá se vývojem nelineární ultrazvukové metody zkoušení betonu. Kvalifikací dosud známých a používaných nedestruktivních metod pro zkoušení ozářených vzorků betonu. Motivací je nalézt metodu pro zjištění míry porušení struktury betonu vlivem záření pro zajištění dlouhodobé provozní spolehlivosti a životnosti jaderné elektrárny. Nedestruktivní zkoušení betonu řeší mimo jiné řadu specifických problémů při práci s ozářeným materiálem. Při vážných nehodách může kvalita betonu zásadním způsobem rozhodnout o následcích nehody, proto je výzkum v této oblasti nezbytný.

Laboratoř pro NDT betonu vyvíjí a využívá moderní elektro-akustické přístroje s digitálním zpracováním naměřeného signálu. Používá nejmodernější software k zajištění transparentních výstupů s názorným zachycením poruch v betonu.

Vývoj robotických manipulátorů

Vývoj robotických manipulátorů

Vývoj robotických manipulátorů

Účel elektro-mechanické laboratoře je vývoj a sestavování měřicích aparatur, elektromechanických robotů a systémů řízení pro účely nedestruktivního zkoušení. Tomu také odpovídá vybavení laboratoře. Mimo jiné obsahuje profesionální 3D tiskárnu na výrobu prototypů mechanických součástí. Několik samostatných pracovišť s měřicími přístroji elektrických a neelektrických veličin, systémem pro sběr dat, průmyslovým řídicím systémem, vybavením k výrobě prototypů, zdroje signálů a napájení, síťovou infrastrukturou, a mechanickým vybavením.

Vývoj a výroba umělých necelistvostí

Výroba umělých necelistvostí


ssd_necelistvosti2
Výroba umělých necelistvostí

Vývoj technologií a zařízení pro výrobu vzorků s uměle vytvořenými necelistvostmi. Vzorky slouží pro kvalifikaci personálu a metod provádění nedestruktivních kontrol. Uměle vytvořené vady simulují poškození materiálů používaných ve skutečném provozu. Takové defekty vznikají únavovým lomem, nebo při svařování a solidifikaci svarů.