Výzkum > Strukturální a systémová diagnostika > VA4: Horké komory

VA4: Horké komory

Hlavním účelem horkých komor je umožnit provádění materiálového výzkumu pro potřeby jaderných elektráren s důrazem na prodloužení jejich životnosti. Snahou je především získat možnost výzkumu komplexního chování vysoce aktivních materiálů, a to znamená mít vybavení pro studium materiálových vlastností od mikrostrukturních po mechanické vlastnosti v provozním prostředí. Komplex 8 horkých komor gama, dvou komor alfa a jedné polohorké komory je umístěn v objektu č. 254 v areálu ÚJV Řež, a.s., v Řeži u Prahy.

ssd_va4_hk_schema_v01
Schéma komplexu horkých komor

Horké komory gama jsou určeny pro práci s radioaktivními konstrukčními materiály komponent jaderných elektráren s maximální zpracovávanou aktivitou ~300 TBq (přepočteno na energii Co60). Obvodovou stínící konstrukci budou tvořit ocelové bloky o maximální tloušťce 500mm a průzory z olovnatého skla, umožňující operátorům sledování prací uvnitř horké komory. Uvnitř stínících bloků bude umístěn (pro každou horkou komoru) vyjímatelný vnitřní vzduchotěsný box z nerezového plechu opatřený průhledem s krycím sklem.

Transport radioaktivních materiálů/vzorků mezi komorami bude zajištěna speciálním zavážecím strojem pohybujícím se nad stropním stíněním. Materiál bude transportován v obalovém souboru o dostatečném stínění i pro vysoce ozářené vzorky. Vstup materiálu do horké komory bude probíhat pomocí otevíratelného otvoru ve stropu stínění a boxu. Otevírání boxu při zavážení vzorku musí probíhat tak, aby nedošlo k úniku radiace ohrožující bezpečný provoz komplexu horkých komor, a to i v případě, že box nebude dekontaminovaný.

Přístrojové vybavení horkých komor je plánováno tak, aby umožňovalo pokrýt celý proces materiálového výzkumu, tj. od výroby vzorků ze základního ozářeného materiálu, přes mechanické zkoušky, přípravu metalografických vzorků až po finální analýzu mikrostruktury. Mezi základní přístroje, pořizované do horkých komor patří:

  • elektronová svářečka,
  • CNC obráběcí stroj,
  • EDM (drátovka),
  • univerzální trhací stroj,
  • únavový stroj a biaxiální stroj,
  • autokláv,
  • zařízení pro creepové zkoušky,
  • elektrochemie (umístěná v Alfa komoře),
  • SEM, nanointendor (umístěno v polohorké komoře).