Výzkum > Technologické experimentální okruhy > VA2 S-ALLEGRO

VA2 S-ALLEGRO

ALLEGRO (S-ALLEGRO)

Popis aktivity

GFR (Gas Fast Reactor ), patří mezi rychlé reaktory 4. generace, které umožňují uzavřít palivový cyklus a významně zvýšit využití jaderného paliva. Jeho vývoj je sledován EU platformou SNETP v rámci iniciativy ESNII. Předností GFR je vysoká výstupní teplota chladiva (helium, až 850°C), což je atraktivní i pro průmyslové aplikace (např. výrobu vodíku). Je nutné poznamenat, že tento typ reaktoru dosud ve světě nebyl postaven.

Cílem současného projektu ALLEGRO je do roku 2020 v rámci tzv. přípravné fáze realizovat výzkum a vývoj tak, aby bylo možno rozhodnout o případné výstavbě tohoto reaktoru v jedné ze zemí Střední Evropy.

Mezi klíčové bezpečnostní systémy reaktoru ALLEGRO patří systém odvodu zbytkového tepla ( DHR – Decay Heat Removal), který slouží pro zamezení tavení aktivní zóny v havarijních podmínkách (např. při zastavení proudění helia). Funkčnost systému DHR byla doposud zkoumána pouze teoreticky pomocí systémového termo-hydraulického programu.

Popis zařízení – Experimentální heliová smyčka S-ALLEGRO


• Anotace

Pro výše uvedené účely je plánovaná výstavba experimentální heliové smyčky S-ALLEGRO. Tato smyčka by plnila dva základní úkoly:

 • Umožnila by získat konstrukční i provozní zkušenost se zařízením tohoto typu do projektu ALLEGRO testování heliových technologií).
 • Byla by konstrukčně určena k experimentálnímu výzkumu systému DHR, čímž by se stala prvním a jediných experimentálním zařízením postaveným za tímto účelem.

Zařízení S-ALLEGRO je určeno pro realizaci experimentálního programu, jehož cílem je modelově prověřit základní bezpečnostní charakteristiky vysokoteplotního rychlého reaktoru chlazeného heliem (GFR) respektive jeho demonstrační jednotky ALLEGRO.

Nominální provozní parametry systému a jejich limity jsou:

 • – maximální teplota                                      ……         900°C,
 • – provozní tlak systému                                ……         7 MPa,
 • – průtok helia v primárním okruhu                  ……         0,5 kg/s,
 • – tepelný příkon                                           ……         1 MW.

• Ideové schéma pro první Etapu provozu

Ideové schéma pro první Etapu provozu

 

 

Ideové schéma pro první Etapu provozu

• Typy experimentů

Na experimentálním zařízení mají být modelově prověřeny zejména tyto charakteristiky reaktoru ALLEGRO:

 • systém odvodu zbytkového tepla,
 • chlazení přirozenou cirkulací,
 • systémové chování v přechodových stavech,
 • systémové chování za podmínek havarijních stavů,
 • celkové chování systému z hlediska ztrátového tepla, teplotních polí a vliv změn parametrů na celý systém.